23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 104-237103
Offentliggjort
02.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212874&B=SLAGELSE

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Sneplove til lastbil

(20.09.2018)
Svenningsens Maskinforretning A/S
Tømmerupvej 13-15
2770 Kastrup

Saltspredere

(20.09.2018)
Svenningsens Maskinforretning A/S
Tømmerrupvej 13-15
2770 Kastrup

Indkøb af vintermateriel


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Johanne Lam Rasmussen
Telefon: +45 58573011
E-mail: johra@slagelse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212874&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212874&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vintermateriel

 

Sagsnr.: 020518
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44113910
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i dette udbud om indkøb af vintermateriel til brug for Slagelse Kommune i vinterberedskab perioderne for 2018/2019 og 2019/2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Sneplove til lastbil

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter 2 delleverancer á henholdsvis 5 stk. combiplove til lastbil og 5 stk. cylindrisk sideplove til lastbil. Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a.

Garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 140 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedhæftet som dokument.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Saltspredere til traktor

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter følgende 2 delleverancer á saltspredere til traktor, henholdsvis 5 stk. fugtsaltspredere (1 000 L) og 1 stk. saltspreder (300 L). Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på yderligere leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a. garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedhæftet som dokument.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Sneplove til traktor

 

Delkontraktnr.: C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43313100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Slagelse Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter 2 delleverancer á henholdsvis 10 stk. combiplove til traktor (veje og pladser) og 0 stk. combiplove til traktor (cykelstier). Levering skal ske 15.10.2018. Delaftalen indeholder optioner på yderligere leverancer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden omfatter udbuddet yderligere minimumskrav til bl.a.

Garanti, service og levering af reservedele m.v. som ligeledes specificeres i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af det konkrete udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedhæftet som dokument.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse.

Tilbudsåbningen er fortrolig og der er ikke adgang for uvedkommende til at overvære åbning.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Består af bemyndigede personer i Slagelse Kommune.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet For Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr 593 af 2.6.2016, m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit II:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2018

Send til en kollega

0.142