23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 107-243107
Offentliggjort
07.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.07.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/92

Udbyder

Almenindkøb v/ Lejerbo

Opdateringer

Rettelse
(03.07.2018)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 06-07-2018
Time: 10:00
Læses:
Dato: 16-07-2018
Time: 12:00

Annullering
(26.07.2018)

Ved tilbudsfristens udløb havde AlmenIndkøb ikke modtaget nogle tilbud på rammeaftalen.
AlmenIndkøb har derfor besluttet sig for at overgå til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 80, stk. 1, nr. 1.

Rammeaftale om levering og montering af køkkener


Almenindkøb v/ Lejerbo

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AlmenIndkøb
Gl. Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jacob Klit-Hansen
E-mail: kontakt@almenindkoeb.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://almenindkoeb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/92
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/92
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om levering og montering af køkkener

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § § 56-57.

Tildelingskriteriet er ”pris”.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39141000
39141400
42214100
45212500
45421151
45420000
45421000
45422000
45400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Hele landet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftale for levering og montering af køkkener til almene boliger. Der kan være tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

Rammeaftalen indgås med indkøbsfælleskabet AlmenIndkøb, som stiller den til rådighed for indkøbsfællesskabets medlemmer (ordregivere). AlmenIndkøb er indkøbscentral for den almene boligsektor. AlmenIndkøb indgår overordnede rammeaftaler, som de enkelte boligorganisationer og deres beboere mv. kan benytte efter behov. Se den fulde liste over medlemsorganisationer her:

http://almenindkoeb.dk/om-almenindkoeb/tilknyttede-boligorganisationer.aspx

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert de seneste 2 regnskabsår:

(a) Egenkapital på minimum 10 000 000 DKK.

(b) Nettoomsætning på minimum 100 000 000 DKK.

(c) Soliditetsgrad på minimum 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal fremlægge:

- 2 referencer, som dokumenterer erfaring med levering og montering af køkkener under en aftale med en almen boligorganisation med en varighed på mindst 1 år og med en værdi eller en anslået værdi på minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms hver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2018

Send til en kollega

0.095