23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.07.2018 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/87116274.aspx

Udbyder

Kerteminde Forsyning - Vand A/S

Rammeaftale på mindre anlægsopgaver for Kerteminde Forsyning - Vand A/S


Kerteminde Forsyning - Vand A/S

Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter
Udbuddet vedrører levering af entreprenørydelser og omfatter anlægsarbejder, primært gravearbejde, i forbindelse med reparationer, nyetablering og renovering af vandledninger. Entreprisen vedrører ikke smedearbejde, men entreprenøren er dog deltagende i nedlægning af rør.
Det geografiske område for aftalens omfang er Kerteminde Kommune.
De anførte mængder som oplyses i tilbudslisten, er erfaringsmæssige gennemsnits køb pr. år, og danner grundlag for sammenligning af de indkomne tilbud.
Arbejdet med opgravninger til etablering af stophaner/stikledninger og brud på eksisterende net foregår fordelt over hele året.
Arbejdet med opgravninger til renoveringers projekter og nyetablering kan komme i perioder.
Mængderne er ikke garanterede minimumsmængder, da entreprisens størrelse kan variere fra år til år og er derfor ikke bindende for KF. Behovet er ca. som følger:
- Ca. 101 opgravninger pr. år, alt inkl.
- Heraf er ca. 75 % opgravninger relateret til renoveringer af eksisterende ledninger
- Og ca. 25 % nyanlæg og nye ledninger
- Ca. 70 dækselreguleringer/udskiftningerKF´s ledningsnet består af ca. 220 km ledninger i dimensionen ø32 til ø250. Der er pt. 7.359 kunder.
Rammeaftalen løber i en periode på 2 år, med mulighed for option på 2 gange 1 år, med opstart den 03-09-2018.
KF forbeholder sig ret til at indgå aftaler med anden entreprenør om udførelse af arbejdsopgaver, der kunne være udført under nærværende aftale, eksempel vis byggemodninger, enkeltstående licitationsprojekter og ved sammengravnings projekter.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/87116274.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 13. juni 2018 12:37:15 CEST
Deadline 3. juli 2018 08:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45232151, 44161200, 45232150
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/87116274.aspx

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 75 % pris og 25 % kvalitetssikring
Udvælgelseskriterier ingen

Kontaktperson

Navn Malene Loff Skræ
Telefon +45 63132339
E-mail mls@samaqua.dk

Ordregiver

Navn Kerteminde Forsyning - Vand A/S
Adresse Kohaven 12
5300 Kerteminde
DK
Telefon +45 70253333
E-mail forsyning@kertemindeforsyning.dk
WWW www.kertemindeforsyning.dk

Modtager af tilbud

Navn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/87116274.aspx

Send til en kollega

0.105