23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 119-270936
Offentliggjort
23.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mora Kommun

Vindere

Förläggning av stamnät MK UH 2018/00054

(31.08.2018)
Kringdata AB
Godsvägen 10
792 37 Mora

Förläggning av stamnät MK UH 2018/00054


Mora Kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mora Kommun
2120002213
Upphandlingsenheten
Mora
792 80
Sverige
Kontaktperson: Maja Mossberg
Telefon: +46 25026174
E-post: maja.mossberg@mora.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/86382611.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/86382611.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Mercell Svenska AB
Kungsgatan 34
Göteborg
411 19
Sverige
E-post: support.se@mercell.com
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/86382611.aspx

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/86382611.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förläggning av stamnät MK UH 2018/00054

Referensnummer: MK UH 2018/00054
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231600
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Mora kommun upphandlar förläggning och kontaktering av stamnät för de områden där kommunen beviljats/beviljas bidrag och bidragsgivare kräver upphandling enligt LOU.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32562100
32562000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mora kommun upphandlar förläggning och kontaktering av stamnät för de områden där kommunen beviljats/beviljas bidrag och bidragsgivare kräver upphandling enligt LOU.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/07/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 31/07/2018
Lokal tid: 17:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/06/2018

Send til en kollega

0.103