23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 123-278471
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Bo-Vita

Opdateringer

Rettelse
(11.07.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 30-07-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-08-2018
Time: 12:00

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 10-08-2018
Læses:
Dato: 20-08-2018

Høstgildevej - Hovedentreprise - renovering klimaskærm, badeværelser og installationer


Bo-Vita

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bo-Vita
26768993
C/O Bo-Vest, Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Carsten Bai
Telefon: +45 88180076
E-mail: cba@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Norconsult
77355413
Herlev Bygade 14
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Sune Hybert
Telefon: +45 22632182
E-mail: Sune.Hybert@norconsult.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.norconsult.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Høstgildevej - Hovedentreprise - Renovering klimaskærm, badeværelser og installationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudsloven § 58-60.

Det kan oplyses, at 5 virksomheder vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Opgaven udbydes i hovedentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45111000
45112700
45113000
45210000
45211000
45211310
45260000
45300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Høstgildevej 2 - 128 2300 København S

Kongelundsvej 54-82 A-B 2300 København S

Toskiftevej 1 - 145 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven består af renovering af klimaskærm, badeværelser og installationer i 165 rækkehuse samt udearealer. Arbejdet består i hovedtræk af følgende aktiviteter:

Boliger:

- Gennemgang og tætning af rygningssten, ca. 33% af alle tage,

- Udskiftning af ovenlysvinduer, 12 stk,

- Udskiftning af tagrender,

- Betonsokkelrenovering: Udskiftning af H:500 mm forplade på alle ydervægge/sokkel,

- Kuldebrosisolering hvor betonsokkel ikke skal renoveres,

- Etablering af niveaufri adgang ved tilgængelighedsboliger,

- Udskiftning af VVS installationer, brugsvandsrør på loft og i renoverede badeværelser,

- Udskiftning af afløbsinstallationer i forbindelse med renovering af badeværelser,

- Etableringer af decentral ventilation i 165 boliger,

- Udskiftning af el i forbindelse med badeværelsesrenovering,

- Renovering af el-tavle i varmecentral,

- Opgradering af automatik i varmecentral,

- Udskiftning af varmtvandsbeholdere,

- Renovering af badeværelser på ca. 4 m2, heraf 11 HC/tilgængelighed:

— Nedtagning af møblement, sanitet og fliser på gulv og væg;

— Udskiftning af døre (option);

— Udbedring af betondæk;

— Ny vådrumssikring;

— Nye fliser på gulv og væg;

— Ny sanitet;

— Malerarbejde.

Udearealer:

- Renovering af fællesarealer, gårdrum,

- Udvidelse af containerplads,

- Udgravning og reetablering af belægning efter sokkelrenovering.

Desuden skal hovedentreprenøren forestå al beboerhåndtering, varslinger mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 81
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som beskrevet i udbudsmaterialet

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 096-217895
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2018

Send til en kollega

0.101