23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-282384
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Arwos
E-mail: udbud@arwos.dk

http://www.arwos.dk

Indlevering af tilbud

Til
16.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
Arwos
Forsyningsvejen 2
6200 Aabenraa
Kontaktperson: Rasmus Grønfelt / Stinne Stokkebo
Telefon: +45 76930000
E-mail: udbud@arwos.dk

Udbyder

Arwos

Vindere

Valgt firma

(21.09.2018)
Simon Moos A/S
Kallehave 23
6400 Sønderborg

Kontrol og tømning af bundfældningstanke, Arwos Spildevand A/S


Arwos

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arwos
33046456
Forsyningvejen 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Lone Bomberg Andersen
Telefon: +45 76930000
E-mail: lba@arwos.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.arwos.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://www.arwos.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Arwos
33046456
Forsyningsvejen 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Grønfelt / Stinne Stokkebo
Telefon: +45 76930000
E-mail: udbud@arwos.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.arwos.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Arwos Spildevand A/S
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrol og tømning af bundfældningstanke, Arwos Spildevand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrol og tømning af bundfældningstanke for Arwos Spildevand A/S. Tømningsordningen omfatter ca. 3 000 bundfældningstanke som skal kontroleres og tømmes. De nærmere krav og vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet, som kan revireres ved henvendelse på e-mail: www.udbud@arwos.dk

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 - KA05
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Arbejdet udføres indenfor forsyningsområdet for Arwos Spildevand A/S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om et EU-udbud uden prækvalifikation.

Der er tale om en 4 årrig rammeaftale, med mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan efter forhandling forlægges 2 gange á 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på en ekstra årlig tømning af tanke med et volumen på under 2 m3, såfremt Aabenraa Kommune vil stille krav herom.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår som anført i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbuddet skal afleveres hos Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2. kvartal 2023.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Alle spørgsmål vedr. dette udbud skal rettes på mail til: www.udbud@arwos.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet
Dahlerups Pakhus Langelinie alle' 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.kluf.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Jf. Klagenævnet for udbudstidsfrister.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet
Dahlerups Pakhus Langelinie alle' 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.121