23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-283907
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Vester Mariendal Skole

Vindere

Råhusentreprise

(10.01.2019)
Jorton A/S
Aalborg SV

EL-entreprise

(10.01.2019)
KT Elektric Aalborg A/S
Aalborg

VVS- og ventilationsentreprise

(10.01.2019)
THOMSEN &FALS A/S
Aalborg

Tømrerentreprise

(10.01.2019)
Enemærke & Petersen A/S
Brabrand

Renovering og ombygning af Vester Mariendal Skole, Aalborg


Vester Mariendal Skole

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vester Mariendal Skole
29189420
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Johannes Kruse Andersen
Telefon: +45 40454611
E-mail: jka@rumarkitektur.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering og ombygning af Vester Mariendal Skole, Aalborg

 

Sagsnr.: 16030
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV.

Renovering går hovedsageligt på en indvendig modernisering af læringsmiljøet, samtidigt med en tagudskiftning og teknisk opdatering af udvalgte områder.

Projektet opdeles i 4 etaper

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på https://www.rib-software.dk byggeweb nr.: TN597074

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger tildeler 5 fagentreprisekontrakter

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Råhusentreprise

 

Delkontraktnr.: 01
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

Bygning er i 1 plan med delvis parterre plan og delvis kælderplan. I et enkelt afsnit der 1. sals plan.

Facader og indv. skillevægge er primært udført i beton elementer og indv. lette skillevægge. Tag rum er udført i gitterspærs konstruktion med eternit bølge plader. Terrændæk og etagedæk er udført i beton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune, AaK Bygninger, modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Aalborg Kommune, AaK Bygninger, udvælge 5 ansøger. Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens medsendte referencer.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang, herunder om referencerne vedrørende renovering af tilsvarende bygninger indenfor de(t) fag, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrerentreprise

 

Delkontraktnr.: 02
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

Bygning er i 1 plan med delvis parterre plan og delvis kælderplan. I et enkelt afsnit der 1. sals plan.

Facader og indv. skillevægge er primært udført i beton elementer og indv. lette skillevægge. Tag rum er udført i gitterspærs konstruktion med eternit bølge plader. Terrændæk og etagedæk er udført i beton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune, AaK Bygninger, modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Aalborg Kommune, AaK Bygninger, udvælge 5 ansøger. Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens medsendte referencer.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang, herunder om referencerne vedrørende renovering af tilsvarende bygninger indenfor de(t) fag, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerentreprise

 

Delkontraktnr.: 03
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

Bygning er i 1 plan med delvis parterre plan og delvis kælderplan. I et enkelt afsnit der 1. sals plan.

Facader og indv. skillevægge er primært udført i beton elementer og indv. lette skillevægge. Tag rum er udført i gitterspærs konstruktion med eternit bølge plader. Terrændæk og etagedæk er udført i beton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune, AaK Bygninger, modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Aalborg Kommune, AaK Bygninger, udvælge 5 ansøger. Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens medsendte referencer.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang, herunder om referencerne vedrørende renovering af tilsvarende bygninger indenfor de(t) fag, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS- og ventilationsentreprise

 

Delkontraktnr.: 04
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

Bygning er i 1 plan med delvis parterre plan og delvis kælderplan. I et enkelt afsnit der 1. sals plan.

Facader og indv. skillevægge er primært udført i beton elementer og indv. lette skillevægge. Tag rum er udført i gitterspærs konstruktion med eternit bølge plader. Terrændæk og etagedæk er udført i beton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune, AaK Bygninger, modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Aalborg Kommune, AaK Bygninger, udvælge 5 ansøger. Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens medsendte referencer.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang, herunder om referencerne vedrørende renovering af tilsvarende bygninger indenfor de(t) fag, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

EL-entreprise

 

Delkontraktnr.: 05
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Kommune, AaK Bygninger på vegne af Skoleforvaltningen, ønsker at gennemføre renovering af Vester Mariendal Skole, beliggende, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV

Bygning er i 1 plan med delvis parterre plan og delvis kælderplan. I et enkelt afsnit der 1. sals plan.

Facader og indv. skillevægge er primært udført i beton elementer og indv. lette skillevægge. Tag rum er udført i gitterspærs konstruktion med eternit bølge plader. Terrændæk og etagedæk er udført i beton.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Aalborg Kommune, AaK Bygninger, modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Aalborg Kommune, AaK Bygninger, udvælge 5 ansøger. Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens medsendte referencer.

Bedømmelsen af referencerne tager udgangspunkt i, om referencerne er sammenlignelige med projektet med hensyn til karakter og omfang, herunder om referencerne vedrørende renovering af tilsvarende bygninger indenfor de(t) fag, som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage om ikke at være prækvalificeret (udvalgt) og til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Aalborg Kommune, Aak bygningers underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Aalborg Kommune, Aak bygninger har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Aalborg Kommune, Aak bygninger har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov-bekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.115