23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-286376
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
Damgaard Rådgivende Ingeniører
Algade 43
4000 Roskilde

Udbyder

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a

Rammeaftaler for udførelse af jord- og rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger


Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a
13057117
Malervej 7A
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Astrid Birnbaum
E-mail: astrid.birnbaum@htf.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.htf.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Damgaard Rådgivende Ingeniører
33748922
Algade 43
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Belal Al-Najami
E-mail: www.ban@damgaard-ri.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.damgaard-ri.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftaler for udførelse af jord- og rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09323000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der indgås én rammeaftale med én jordentreprenør og én rammeaftale med én rørentreprenør.

Rørleverancen indgår som en bygherreleverance.

Nærværende beskrivelse omfatter begge fagentrepriser, dvs. jord- og rørarbejder. Det opfattes således som en forudsætning for afgivelse af tilbud, at entreprenørerne er bekendt med de overordnede betingelser, der gælder for udbuddets anden fagentreprise.

Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

- Delaftale 1: Rammeaftale - Jordarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme,

- Delaftale 2: Rammeaftale - Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - Jordarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
44163120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Taastrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omhandler udførsel af jordarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme.

Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse. Mængderne kan også varier fra år til år.

Rammeaftalerne indeholder endvidere vagtordning med akutte opgaver i forbindelse med brud på fjernvarmeledninger. Nogle opgaver vil derfor kræve, at entreprenørerne kan rykke ud med kort varsel, også om natten.

Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder.

Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år.

Bekræftelse på eller meddelelse om, at rammeaftalen forlænges eller ikke forlænges endnu en periode på 1 år, meddeles senest 3 måneder inden påbegyndelsen af ny periode. Første periode er fra 1.1.2019 til 31.12.2019.

Rammeaftalerne kan opsiges af begge parter med 3 mdr. varsel til udgangen af en måned.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere, der vurderes bedst egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3 skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en støtteerklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer. (Støtteerklæringen skal tilkendegive juridisk forpligtelse).

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1, om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2 og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3, er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter første forhandlingstilbud i overensstemmelse med udbudslovens § 66, stk. 1. Det betyder, at tilbudsgiverne ikke kan regne med, at der bliver anledning til at forhandle om det indgivne tilbud. Tilbudsgiverne opfordres derfor til ved hver tilbudsafgivelse så vidt muligt at undgå forbehold og ikke-opfyldelse af mindstekrav, idet dette kan medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsbetingelserne for:

— Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud,

— en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og

— oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
44163120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Taastrup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rørarbejder for etablering af fjernvarmeledninger for Høje Taastrup Fjernvarme.

Rørleverancen indgår som en bygherreleverance.

Arbejdet omfatter såvel planlagte opgaver som akut opståede opgaver i forbindelse med brud. Det kan f.eks. være præisolerede rør i nye områder og tilkobling samt fjernelse af betonkanaler i gamle områder hvor der skal renoveres. Planlagte arbejder vil omfatte såvel nyanlæg som renoveringsarbejder. Herunder er f.eks. enkeltstående stik såvel som større opgaver bestående af hoved-, fordelings- og stikledninger. Entreprenørerne skal kunne løfte opgaver i forbindelse med akutte brud såvel som planlagte opgaver af varierende størrelse. Mængderne kan også varier fra år til år.

Rammeaftalerne indeholder endvidere vagtordning med akutte opgaver i forbindelse med brud på fjernvarmeledninger. Nogle opgaver vil derfor kræve, at entreprenørerne kan rykke ud med kort varsel, også om natten.

Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder.

Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år.

Bekræftelse på eller meddelelse om, at rammeaftalen forlænges eller ikke forlænges endnu en periode på 1 år, meddeles senest 3 måneder inden påbegyndelsen af ny periode. Første periode er fra 1.1.2019 til 31.12.2019.

Rammeaftalerne kan opsiges af begge parter med 3 mdr. varsel til udgangen af en måned

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere, der vurderes bedst egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3 skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en støtteerklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer. (Støtteerklæringen skal tilkendegive juridisk forpligtelse).

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1, om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2 og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3, er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter første forhandlingstilbud i overensstemmelse med udbudslovens § 66, stk. 1. Det betyder, at tilbudsgiverne ikke kan regne med, at der bliver anledning til at forhandle om det indgivne tilbud. Tilbudsgiverne opfordres derfor til ved hver tilbudsafgivelse så vidt muligt at undgå forbehold og ikke-opfyldelse af mindstekrav, idet dette kan medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsbetingelserne for:

— Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud,

— en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og

— oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsbetingelser.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For jordentreprisen:

- Ansøger har som minimum en årlig specifik omsætning inden for fjernvarme på 15 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed inden for området).

For rørentreprisen:

- Ansøger har som minimum en årlig specifik omsætning inden for fjernvarme på 10 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed inden for området).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For både jord- og rørentreprisen:

Ansøger har som minimum udført og afsluttet 3 lignende opgaver i løbet af de seneste 3 år. Ved lignende opgaver forstås opgaver inden for fjernvarme enten i forbindelse med jordarbejder eller rørarbejder afhængig af hvilken delaftale referencen vedrører.

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Krav fremkommer i udbudsdokumenterne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til udbudsdokumenterne.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Sammenslutninger af aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan træffe bindende beslutninger vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgninger og tilbud skal afgives ved at aflevere 2 stk. USB sticks med ansøgningen/tilbuddet.

Ansøgning og senere tilbud skal afleveres i receptionen på følgende adresse:

Damgaard Rådgivende Ingeniører

Algade 43

4000 Roskilde

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.208