23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-289510
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danske Spil A/S

Vindere

(07.07.2018)
Ørsted Salg & Service A/S
Fredericia

Køb af elektricitet på børs til fast pris

(04.08.2018)
Ørsted Salg & Service A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Køb af elektricitet på børs til fast pris


Danske Spil A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danske Spil A/S
64011715
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Danmark
Kontaktperson: Jakob Johansen
Telefon: +45 30858517
E-mail: jajo@danskespil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af elektricitet på børs til fast pris

Sagsnr.: EL
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af elektricitet på elbørs via Ørsted Salg & Service.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 933 482.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Brøndby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af elektricitet på elbørs via Ørsted Salg & Service.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Køb af elektricitet på en varebørs er omfattet af udbudslovens § 81. Køb af elektricitet på en varebørs via et elhandelsselskab vil derfor kunne ske ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Herudover er det i overensstemmelse med udbudsloven vurderet, at kontrakten ikke har en klar grænseoverskridende interesse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Ørsted Salg & Service A/S
Fredericia
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 933 482.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner at indgå kontrakten med den i punkt V.2.3) nævnte leverandør efter tidligst 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 4, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Klage over ordregivers valg af procedure kan indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med klagers indsendelse af klage til Klagenævnet skal klageren skriftligt underrette ordregiver om indgivelsen af klagen til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2018

Send til en kollega

0.106