23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 132-300139
Offentliggjort
12.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Vindere

Udbuddet vedrører levering af støbejernsdæksler, -riste, kompositdæksler og tilbehør til DIN Forsyning A/S og dets tilhørende driftsselskaber

(15.11.2018)
Saint Gobain Denmark A/S
Park Alle 370
2605 Brøndby

Udbuddet vedrører levering af støbejernsdæksler, -riste, kompositdæksler og tilbehør til DIN Forsyning A/S og dets tilhørende driftsselskaber

(15.11.2018)
Saint Gobain Denmark A/S
Åark Alle 370
2605 Brøndby

Udbuddet vedrører levering af støbejernsdæksler, -riste, kompositdæksler og tilbehør til DIN Forsyning A/S og dets tilhørende driftsselskaber


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning Spildevand A/S
32661165
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning Vand A/S
32660991
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning Varme A/S
32662498
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216275&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216275&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbuddet vedrører levering af støbejernsdæksler, -riste, kompositdæksler og tilbehør til DIN Forsyning A/S og dets tilhørende driftsselskaber.

Sagsnr.: S2018-00479
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44423740
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale med 2 delaftaler for køb af henholdsvis støbejernsdæksler, -riste, og/eller kompositdæksler med tilbehør, til Udbyders enheder og afdelinger.

- Delaftale 1: Støbejernsdæksler med tilbehør,

- Delaftale 2: Kompositdæksler med tilbehør.

Der kan afgives tilbud på såvel 1 som begge delaftaler støbejernsdæksler og/eller kompositdæksler med tilbehør.

Aftalen har en løbetid på 2 år og udbyder har option på at forlænge rammeaftalen med yderlig 24 måneder af en eller flere gange. Benytter Udbyder sig af optionsmuligheden sker dette på uændrede vilkår.

Udbyder forbeholder sig retten til at vælge at tildele rammeaftalen til 2 Tilbudsgivere, én for hver delaftale. Dog forbeholder Udbyder sig retten til at tildele aftalerne til en og samme Tilbudsgiver såfremt denne kan levere til begge delaftaler og at det er økonomisk mest fordelagtig for Udbyder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44423730
44423760
44470000
44423740
44423750
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Varde Kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale med 2 delaftaler for køb af henholdsvis støbejernsdæksler, -riste, og/eller kompositdæksler med tilbehør, til Udbyders enheder og afdelinger.

- Delaftale 1: Støbejernsdæksler med tilbehør,

- Delaftale 2: Kompositdæksler med tilbehør.

Der kan afgives tilbud på såvel 1 som begge delaftaler støbejernsdæksler og/eller kompositdæksler med tilbehør.

Aftalen har en løbetid på 2 år og udbyder har option på at forlænge rammeaftalen med yderlig 24 måneder af en eller flere gange. Benytter Udbyder sig af optionsmuligheden sker dette på uændrede vilkår.

Udbyder forbeholder sig retten til at vælge at tildele rammeaftalen til 2 Tilbudsgivere, én for hver delaftale. Dog forbeholder Udbyder sig retten til at tildele aftalerne til en og samme Tilbudsgiver såfremt denne kan levere til begge delaftaler og at det er økonomisk mest fordelagtig for Udbyder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges yderlig 24 mdr. af en eller flere gange

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Ansøger skal bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136,

- Ansøger skal derudover bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 137,

- Ansøger skal vedlægge en kort beskrivelse af virksomheden, herunder selskabsform, ejerforhold, organisation og faglige kvalifikationer for gennemførelse af opgaven,

- Tilbudsgiveren skal vedlægge en beskrivelse af virksomhedens kvalitets- miljø og arbejdsmiljøsikringssystem max 2 A4 sider.

En økonomisk aktør udelukkes dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Soliditets grad på minimum 20%, i de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, og skal kunne dokumentere at:

- Forsikringen er i kraft,

- Forsikringen har en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK pr. skade.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Soliditets grad på minimum 20%, i de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, og skal kunne dokumentere at:

- Forsikringen er i kraft,

- Forsikringen har en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK pr. skade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Har eller have haft mindst 3 sammenlignelige aftaleforhold vedr. salg og levering af sammenlignelige produkttyper som her udbydes, indenfor de seneste 3 år,

- Mindstekrav gældende for støbejernsdæksler, at Tilbudsgiver i kontraktens løbetid har og opretholder et lokalt lager, som er placeret inden for en radius af 30 km af DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N. Lageret skal kunne bruges som udleveringssted. Tilbudsgiver bedes i tilbuddet oplyse adressen på det lokale lager,

- Overensstemmelseserklæring i henhold til EN-norm godkendelse og/eller CE-mærkning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindstekrav gældende for støbejernsdæksler, at Tilbudsgiver i kontraktens løbetid har og opretholder et lokalt lager, som er placeret inden for en radius af 30 km af DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N. Lageret skal kunne bruges som udleveringssted. Tilbudsgiver bedes i tilbuddet oplyse adressen på det lokale lager.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den i vedhæftede udkast til rammeaftale (afsnit 5).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

August 2022

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Rammeaftalen er underlagt dansk lovgivning. CISG finder derfor ikke anvendelse på rammeaftalen.

Uoverensstemmelser om rammeaftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv eller ved mægling, kan indbringes for domstolene og skal afgøres ved Ordregivers værneting.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2018

Send til en kollega

0.099