23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 132-301529
Offentliggjort
12.07.2018
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Cerius A/S

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - udbud vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser


Cerius A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Cerius A/S
28 11 32 85
Hovedgaden 36
Svinninge
4520
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
Telefon: +45 59214218
E-mail: indkoeb@cerius.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cerius.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lovpligtig Energi Rådgivning (LER) - EU-udbud vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser.

 

Sagsnr.: ESIN-2018-189188
II.1.2) Hoved-CPV-kode
65400000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

EU-udbud vedrørende indberetningsberettigede energibesparelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Uformelt dialogmøde

Cerius A/S ønsker gennemførelse af et EU-udbud vedr. Energibesparelser på i alt ca. 230 GWh fordelt over år 2019 og 2020. Udbuddet forventes gennemført i efteråret 2018 og vi vil meget gerne i dialog med Leverandørerne på markedet for at afdække det potentielle leverandørfelt forud for udformningen af udbudsmaterialet.

Cerius A/S inviterer derfor til et uformelt dialogmøde, der vil finde sted i ugerne 35 og 36 d. 30. og 31.8.2018 og 3. og 4.9.2018 i tidsrummet mellem kl. 09:00 og 15:00 på vores adresse i Haslev: Energivej 33, 4690 Haslev.

Dialogmøderne vil blive afholdt enkeltvis.

Endelig tidsplan fastsættes, når vi kender deltagerantallet, og udmeldes snarest herefter.

Cerius A/S er i gang med at forberede tilrettelæggelse af udbudsforretningen og som led i denne tilrettelæggelse er Cerius A/S ved at kortlægge, hvordan vi sammensætter et attraktivt udbudsmateriale, hvori forventninger og krav i behørig grad er tilpasset markedet, således at Cerius A/S kan imødese at modtage flere attraktive og konkurrencedygtige tilbud.

Det er intentionen, at markedsdialogen afvikles hos Cerius A/S.

Agenda for markedsdialogen er således:

- Kort præsentation af Cerius A/S og det forestående projekt,

- Kort præsentation af leverandøren.

Kort præsentation af leverandørens bemærkninger til de nedenfor listede forhold:

- Rimelige tidsfrister,

- Kvalitative tildelingskriterier så de afspejler tilbudsgivers muligheder,

- Kontraktstruktur, herunder om indkøbet mest hensigtsmæssigt opdeles i flere delkontrakter,

- Kontraktens varighed,

- Fordeling af risici og aktiviteter mellem Cerius A/S og tilbudsgiver.

Cerius A/S hører gerne bemærkninger og forslag til alle forhold ved indkøbet, som leverandørerne måtte anse som relevante, idet det dog bemærkes, at den endelige tilrettelæggelse af udbudsmaterialet vil blive foretaget egenhændigt af Cerius A/S under iagttagelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at deltagelse i markedsdialogen ikke vil blive honoreret.

Cerius A/S har et behov for hurtigst muligt at modtage tilkendegivelse om, hvorvidt Deres virksomhed er indstillet på at deltage i markedsdialogen på de skitserede vilkår og på de foreslåede datoer og tidsinterval. Venligst oplys, hvem der deltager fra Deres virksomheds side.

Vi håber, at dette er interessant for jer og at I har lyst til at deltage i dialogmødet.

Kontakt venligst Charlotte Kinsbøl Kjær e-mail adr.: indkoeb@cerius.dk senest d.20.8.2018.

Med ønsket om en god sommer.

Med venlig hilsen

Charlotte Kinsbøl Kjær

Tlf.: +45 59 21 42 18

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/07/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2018

Send til en kollega

0.085