23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 133-302016
Offentliggjort
13.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ipixumghko

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Opdateringer

Annullering
(21.08.2018)

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter Ejendomsstyrelsen) annullerer hermed udbud af håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse i EU Tidende den 13.7.2018 med bekendtgørelsesnummer: 2018/S 133-302016.
Beslutningen om at annullere udbuddet er truffet, idet Ejendomsstyrelsen er blevet opmærksom på, at beskrivelsen af evalueringsmetoden vedrørende delkriteriet Organisering er uklar, hvilket kan få en uhensigtsmæssig betydning for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud.
Ændring af en offentliggjort evalueringsmetode vil som udgangspunkt have karakter af en ændring af et grundlæggende element, hvorfor Ejendomsstyrelsen ikke kan ændre denne uden fornyet udbud.

Annullering
(21.08.2018)

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter Ejendomsstyrelsen) annullerer hermed udbud af håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse i EU Tidende den 13.7.2018 med bekendtgørelsesnummer: 2018/S 133-302016.
Beslutningen om at annullere udbuddet er truffet, idet Ejendomsstyrelsen er blevet opmærksom på, at beskrivelsen af evalueringsmetoden vedrørende delkriteriet Organisering er uklar, hvilket kan få en uhensigtsmæssig betydning for tilbudsgivernes afgivelse af tilbud.
Ændring af en offentliggjort evalueringsmetode vil som udgangspunkt have karakter af en ændring af et grundlæggende element, hvorfor Ejendomsstyrelsen ikke kan ændre denne uden fornyet udbud.

Håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller Udbudsjurist Signe Hastrup Christensen tlf.: 20 93 31 09 e-mail: FES-UES05@MIL.DK
Telefon: +45 25425886
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ipixumghko
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ipixumghko
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet

 

Sagsnr.: 2018/002078
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet dækker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behov for håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet.

Der udbydes en rammeaftale baseret på et offentligt udbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 720 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 Nordjylland

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Nordjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri.

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær),

— Kloak (primær),

— Murer (primær),

— Tømrer (primær),

— Gulv (primær),

— Tagdækker (primær),

— Maler (primær),

— Elektriker (sekundær),

— VVS (sekundær),

— Ventilation (sekundær),

— Køl (sekundær),

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær).

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1.5.2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb,

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold,

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer,

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde,

— ikke overholder gældende love og regler,

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 Midtjylland

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Midtjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær)

— Kloak (primær)

— Murer (primær)

— Tømrer (primær)

— Gulv (primær)

— Tagdækker (primær)

— Maler (primær)

— Elektriker (sekundær)

— VVS (sekundær)

— Ventilation (sekundær)

— Køl (sekundær)

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær)

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1. maj 2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde

— ikke overholder gældende love og regler

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 Vestjylland

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Vestjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær)

— Kloak (primær)

— Murer (primær)

— Tømrer (primær)

— Gulv (primær)

— Tagdækker (primær)

— Maler (primær)

— Elektriker (sekundær)

— VVS (sekundær)

— Ventilation (sekundær)

— Køl (sekundær)

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær)

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1. maj 2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde

— ikke overholder gældende love og regler

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 Sydjylland

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Sydjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær)

— Kloak (primær)

— Murer (primær)

— Tømrer (primær)

— Gulv (primær)

— Tagdækker (primær)

— Maler (primær)

— Elektriker (sekundær)

— VVS (sekundær)

— Ventilation (sekundær)

— Køl (sekundær)

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær)

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1. maj 2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde

— ikke overholder gældende love og regler

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 Vestsjælland

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Vestsjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær)

— Kloak (primær)

— Murer (primær)

— Tømrer (primær)

— Gulv (primær)

— Tagdækker (primær)

— Maler (primær)

— Elektriker (sekundær)

— VVS (sekundær)

— Ventilation (sekundær)

— Køl (sekundær)

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær)

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1. maj 2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde

— ikke overholder gældende love og regler

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6 Østsjælland

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45262520
45440000
45430000
45343000
45332400
45331230
45331200
45331000
45342000
45312000
45317000
45311000
45310000
45262300
45262330
45262311
45261900
45200000
45216000
45216200
45212410
45213000
45213100
45213200
45213220
45231300
45236000
45232000
45222200
45222300
45233000
50730000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Distrikt Østsjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.

Ved vedligeholdsopgaver forstås traditionelle opgaver vedrørende:

— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,

— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligte eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,

— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,

— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,

— Mindre tilbygninger/enklere nybyggeri

Rammeaftalen inddeles geografisk i 6 delaftaler svarende til 6 af 7 af Forsvarets distriktsområder.

Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).

Rammeaftalen omfatter følgende 12 fagområder:

— Jord, Beton, Belægning (primær)

— Kloak (primær)

— Murer (primær)

— Tømrer (primær)

— Gulv (primær)

— Tagdækker (primær)

— Maler (primær)

— Elektriker (sekundær)

— VVS (sekundær)

— Ventilation (sekundær)

— Køl (sekundær)

— Bygningsautomatik (CTS, alarm, brand) (sekundær)

Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.

Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber herefter som udgangspunkt i 2 år, hvorefter den kan forlænges op til 1 år ad gangen i alt 2 gange.

Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1. maj 2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.

Ordregiver kan hæve aftalen uden varsel indtil prøvetidens udløb, såfremt tilbudsgiver:

— ikke har ansøgt om fornøden sikkerhedsgodkendelse inden prøvetidens udløb

— ikke udviser fortrolighed med rammeaftalens indhold

— gentagne gange overskrider aftalte afleveringsterminer

— gentagne gange præsterer mangelfuldt arbejde

— ikke overholder gældende love og regler

— ikke overholder internationale konventioner, jf. Rammeaftalekontraktens afsnit 2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven §§ 142 og 154:

1. Tilbudsgivers omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

2. Tilbudsgivers aktiver i forhold til delaftalens kontraktsum for de tre seneste disponible regnskabsår.

3. Tilbudsgivers soliditetsgrad i de tre seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller, hvordan tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— (Tilbudsgivers omsætning og aktiver i forhold til delaftalens kontraktsum i de tre seneste disponible regnskabsår):

Erklæring om tilbudsgivers omsætning og aktiver i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for tre år, fordi tilbudsgivers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (soliditetsgrad):

Tilbudsgivers virksomheds soliditetsgrad i de tre seneste disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for soliditetsgradens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som tilbudsgiver kan benytte.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og disse andre, skal tilbudsgiver, såfremt ordregiver anmoder herom, dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudsloven § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end tilbudsgivers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver kan benytte. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det et krav, at den/de støttende enheder i støtteerklæringen påtager sig at hæfte solidarisk med tilbudsgiveren for kontraktens gennemførelse, jf. udbudsloven § 144, stk. 6. I modsat fald vil ordregiver se bort fra ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— (Tilbudsgivers omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår):

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning skal for de tre seneste disponible regnskabsår udgøre minimum kontraktværdien for den pågældende delaftale.

— (Aktiver i forhold til delaftalens kontraktsum i de tre seneste disponible regnskabsår):

Mindstekravene til tilbudsgivers aktiver og soliditetsgrad er relative i forhold til hinanden og opgøres som gennemsnittet for de tre seneste disponible regnskabsår. Det vil sige, at jo højere mængde aktiver i forhold til delaftalens kontraktværdi, jo lavere soliditetsgrad er påkrævet. Den indbyrdes relativitet fremgår af nedenstående tabel:

Krav til aktiver: 25 % 50 % 75 % 100 % >125 %

Krav til soliditetsgrad: 30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

Eksempel: Såfremt en virksomhed ønsker at afgive tilbud på Delaftale 1 Nordjylland, er det et krav, at virksomhedens aktiver udgør minimum 25 % af kontraktsummen på 40.000.000 DKK, det vil sige 10.000.000 DKK. Såfremt virksomhedens aktiver udgør mindre end 50 % af kontraktsummen, kræves tillige en soliditetsgrad på 30 %.

Udgør virksomhedens aktiver mellem 50 % og 74,99 % sænkes kravet til soliditetsgraden til 25 % osv.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes aktiverne som virksomhedernes samlede gennemsnitlige aktiver. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes aktiverne som tilbudsgivers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige aktiver. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

— (soliditetsgrad):

Mindstekrav til soliditetsgraden varierer i henhold til værdien af tilbudsgivers aktiver i forhold til den pågældende delaftale. Soliditetsgraden skal således udgøre mellem 10-30 %, jf. ovenstående tabel. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som deltagernes gennemsnitlige soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders gennemsnitlige soliditetsgrad.

Såfremt tilbudsgiver afgiver bud på flere delaftaler, vurderes mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen særskilt for hver delaftale.

Eksempel: Hvis en tilbudsgiver afgiver tilbud på delaftale 1 og 2 og virksomhedens aktiver udgør 9.000.000 kr. og har en soliditetsgrad på 30 %, opfylder virksomheden ikke mindstekravet til at afgive tilbud på delaftale 1. Tilbudsgiveren vil dog stadig kunne afgive tilbud på delaftale 2, da minimumskravet er opfyldt for denne delaftale.

Hvis tilbudsgiver særskilt opfylder mindstekravene for at afgive tilbud på flere delaftaler, kumuleres kravene ikke ved vurdering af mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen.

Eksempel: Hvis en tilbudsgiver afgiver tilbud på delaftale 1 og 2, skal tilbudsgiveren ikke have en gennemsnitlig omsætning på 70.000.000 kr. og aktiver til en værdi af 17.000.000 kr., men blot opfylde betingelserne for delaftalen med den største kontraktsum - i dette eksempel delaftale 1.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven §§ 143 og 155.

Tilbudsgivere bedes vedlægge:

1) 8 referencer, der illustrer erfaring som hovedentreprenør med håndtering af tværfaglige håndværksydelser, som er udført i løbet af de seneste 5 år. Angives færre end 8 referencer, er tilbuddet ukonditionsmæssigt.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte ydelse, den økonomiske værdi, dato for opgavens afslutning, navn på kunden samt kontaktperson hos kunden.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og/eller, hvordan tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Baserer en tilbudsgiver sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden, såfremt ordregiver anmoder herom, dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver kan benytte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— 8 referencer, der illustrer erfaring som hovedentreprenør med håndtering af tværfaglige håndværksydelser, som er udført i løbet af de seneste 5 år. Angives færre end 8 referencer, er tilbuddet ukonditionsmæssigt,

— Hver reference skal som minimum omfatte 3 af fagene angivet i afsnit II.2.4,

— Mindst 7 af rammeaftalens 12 fagområder skal indgå mindst en gang i den samlede referenceportefølje,

— Mindst 3 af referencerne skal hver have en samlet entreprisesum på mindst 2 500 000 DKK,

— Kun referencer, der er afleveret på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul;

3) Kontrakten indeholder en socialklausul om uddannelses- og praktikaftaler;

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget;

5) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere og efter omstændighederne virksomheder, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af opgaver iht. rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes, jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 102-232136
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest mandag den 13.8.2018. Spørgsmålene vil blive besvaret senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

Tilbudsgiver skal som led i sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers vejledning til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1, 137, stk. 1, nr. 2 eller 137, stk. 1, nr. 4 medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §

2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2018

Send til en kollega

0.153