Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 134-304590
Offentliggjort
14.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.08.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Universitet

Udvidelse af Biogasanlæg, entreprise B, D og E


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
31 11 91 03
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Dam Rasmussen
Telefon: +45 25152755
E-mail: mdr@eng.au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://eng.au.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://eng.au.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://planenergi.sharepoint.com/:f:/g/EgXVs1HmLOROvNUV6mRUk8sBVub7N3JsQXKT3Dn_zGS09A
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
PlanEnergi
7403 8212
Jyllandsgade 1
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Karl Jørgen Nielsen
Telefon: +45 30604603
E-mail: kjn@planenergi.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planenergi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udvidelse af Biogasanlæg, entreprise B, D og E

 

Sagsnr.: 1031
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45250000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udvidelse af biogasforsøgsanlæg for Aarhus Universitet i Foulum, øst for Viborg.

Efter udvidelsen vil biogassen blive anvendt til el-produktion i et brændselscelleanlæg og varmeproduktionen herfra skal udnyttes til intern varmeforsyning af såvel biogasanlæg som AU Foulum.

Der skal etableres en varmetransmissionsledning fra brændselscelleanlægget til eksisterende kraftvarmeanlæg samt etableres en tilslutning til det nuværende varmesystem på biogasanlægget.

Der skal etableres nye bygninger og terrænbefæstigelser for udvidelse af biogasanlæg. Der etableres biogas rådnetanke og installeres forbehandlingsteknik, samt gaslager, gasrensnings- og lugtrensningsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

B Reaktortanke

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44610000
45252122
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43, 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af biogas-reaktortanke 1 800 - 3 000 m3 med isolering og tilhørende udstyr.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

D Gaslager og gasfakkel

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af et biogaslager for 2 850 m3 samt en gasfakkel for 725 m3/h.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E luftrensning

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42514000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Burrehøjvej 43 8830 Tjele.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablering af udsugningsanlæg og renseanlæg for lugt mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Se udbud

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tildelingskriterie er økonomisk mest fordelsagtige tilbud. Kriterier er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Økonomi:

Ved afgivelse af tilbud afleveres flg. oplysninger:

Samlet årsomsætning: Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning.

Samlet årsomsætning for hvert af de afsluttede regnskabsår: Minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms.

Finansielle nøgletal: Nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses.

Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring nøgletal.

Følgende nøgletal skal oplyses:

— Resultat før skat: Resultat før skat må ikke være negativt 2 år i træk inden for de seneste 3 år,

— Egenkapital: Egenkapital i de seneste 3 år skal være min. 2 000 000 DKK gennemsnit. Egenkapital for seneste regnskabsår må ikke være negativ.

Bankgaranti: Erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. AB92 § 6 skal vedlægges.

Tilbudsgivere, der Ikke kan opfylde ovenstående betingelser vil ikke komme i betragtning ved tilbudsevalueringen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbud

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbud modtages alene elektronisk via e-mail.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.146