23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 134-306566
Offentliggjort
14.07.2018
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Bestilling af materiale

Addresse
udbudsjurist Henrik Laursen
telefon: +45 25190120
e-mail: henrik.laursen@aalborgforsyning.dk

Udbyder

Aalborg Forsyning, Aalborg Energi Holding A/S

Indkøb af geotermisk anlæg til brug for Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion og -forsyning ("turnkey"-leverance)


Aalborg Forsyning, Aalborg Energi Holding A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Forsyning, Aalborg Energi Holding A/S
37189170
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Henrik Laursen
Telefon: +45 25190120
E-mail: henrik.laursen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af geotermisk anlæg til brug for Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion og -forsyning ("turnkey"-leverance)

 

Sagsnr.: 2018-054151
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45250000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Energi Holding A/S agter som en del af Aalborg Forsyning at gennemføre en markedsafdækning, hvis primære formål er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aalborg Forsyning kan tage stilling til, hvilken potentiel løsningsmodel inden for geotermisk energi det er mest optimalt for borgerne i Aalborg Kommune, at Aalborg Forsyning arbejder videre med. Herunder er formålet med markedsafdækningen at give Aalborg Forsyning indsigt i prisen for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg bestående af flere sites i form af en ”turnkey”-leverance, hvor enhver udvikling og projektering, herunder gennemførelse af nødvendige og relevante forundersøgelser, samt design, opførelse og idriftsættelse finansieres og varetages af tilbudsgiver forinden overdragelse af det færdige anlæg til Aalborg Forsyning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45251141
45251000
45251200
45251250
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og –forsyning.

Som en del af Aalborg Forsyning agter Aalborg Energi Holding A/S i den forbindelse at gennemføre en markedsafdækning, hvis primære formål er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aalborg Forsyning kan tage stilling til, hvilken potentiel løsningsmodel inden for geotermisk energi det er mest optimalt for borgerne i Aalborg Kommune, at Aalborg Forsyning arbejder videre med. Herunder er formålet med markedsafdækningen at give Aalborg Forsyning indsigt i prisen for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg bestående af flere sites i form af en ”turnkey”-leverance, hvor enhver udvikling og projektering, herunder gennemførelse af nødvendige og relevante forundersøgelser, samt design, opførelse og idriftsættelse finansieres og varetages af tilbudsgiver forinden overdragelse af det nøglefærdige anlæg til Aalborg Forsyning.

Markedsafdækningen gennemføres elektronisk (på skriftligt grundlag) via internetportalen TenderKonnect i perioden fra denne bekendtgørelses offentliggørelse og frem til den 20.8.2018. Interesserede aktører bedes rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, udbudsjurist Henrik Laursen, telefon: +45 25190120, e-mail: henrik.laursen@aalborgforsyning.dk som vil give interesserede aktører adgang til udbudssagen på internetforpalen TenderKonnect, hvor det øvrige materiale vedrørende markedsafdækningen vil være tilgængeligt.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt flere økonomiske aktører overvejer eller ønsker at afgive tilbud på en eventuel fremtidig kontrakt som et konsortium, anmoder ordregiver om, at disse økonomiske aktører oplyser herom og deltager samlet i markedsafdækningen.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Ordregiver gør opmærksom på, at den foreløbige dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse anført i punkt II.3) alene er skønsmæssigt fastsat, idet ordregiver endnu ikke har tilvejebragt det fornødne beslutningsgrundlag til at kunne tage stilling til, hvorvidt ordregiver ønsker at udbyde og indgå en kontrakt som den i nærværende bekendtgørelse omhandlede,

— En eventuel kontrakt vil, såfremt ordregiver beslutter at udbyde den, indeholde et kontraktuelt "No Cure, No Pay"-vilkår, som blandt andet indebærer, at tilbudsgiver hverken helt eller delvist vil have krav på vederlag, såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke rent praktisk eller på hensigtsmæssig måde kan gennemføres som forudsat,

— Kravspecifikation samt yderligere key terms and conditions fremgår af det øvrige materiale vedrørende markedsafdækningen.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.106