23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-307470
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Fredericia Kommune

Høring af udbudsmateriale på vejsalt til Fredericia Kommune


Fredericia Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Malene Frederiksen
Telefon: +45 20611387
E-mail: malene.h.frederiksen@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e97c6ad4-58a6-4cd7-a732-5e00a597f822/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e97c6ad4-58a6-4cd7-a732-5e00a597f822/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e97c6ad4-58a6-4cd7-a732-5e00a597f822/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Høring af udbudsmateriale på vejsalt til Fredericia Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Høring af udbudsmateriale på vejsalt til Fredericia Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
14000000
34000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Fredericia Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Høring omkring udbudsmateriale af vejsalt.

Fredericia Kommune forventer at gennemføre udbud på vejsalt, til brug for glatførebekæmpelse i Fredericia Kommune.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udbudsbetingelser incl. bilag.

2) Udkast til Rammeaftale incl. bilag.

3) Tilbudsliste.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 12.8.2018.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i denne høring, ikke godtgøres af Fredericia Kommune.

Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se venligst høringsbrev og materiale

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/07/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Høring omkring udbudsmateriale af vejsalt.

Fredericia Kommune forventer at gennemføre udbud på vejsalt, til brug for glatførebekæmpelse i Fredericia Kommune.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udbudsbetingelser incl. bilag.

2) Udkast til Rammeaftale incl. bilag.

3) Tilbudsliste.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 12.8.2018.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.129