23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-307647
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(05.12.2018)
Svenningsens Maskinforretning A/S
Tømmerupvej 13-15
2770 Kastrup

Køb, levering og servicering af redskabsbærere samt tilbehør til Frederiksberg Gartner- og Vejservice


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.frederiksberg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d9ef4be-a913-484d-a7c1-4fe54981b01b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af redskabsbærere samt tilbehør til Frederiksberg Gartner- og Vejservice

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144430
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af otte redskabsbærere med tilbehør i form af otte saltspredere.

I købet indgår en 7-årig serviceaftale, og kommunen har option på tilkøb af yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144420
50110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af otte redskabsbærere med tilbehør i form af otte saltspredere.

I købet indgår en 7-årig serviceaftale, og kommunen har option på tilkøb af yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen kan tilkøbe yderligere redskabsbærere og saltspredere fra leverandøren i en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med de i ESPD'et og udbudsbetingelserne efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en årsomsætning på mindst 15 mio. DKK ekskl. moms i hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med de i ESPD'et og udbudsbetingelserne efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler om levering af redskabsbære-re med tilhørende serviceaftale, og at mindst én af aftalerne har en værdi på mindst 7 mio. DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af kontrakten i udbudsmaterialet.

Der gøres særligt opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul, der forpligter leverandøren til at sikre, at ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på kontraktens gennemførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbningen af tilbud

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Den tilbudsgiver, som kommunen påtænker at tildele kontrakt, vil blive bedt om at fremlægge følgende til dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD:

— Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad og årsomsætning for de seneste tre afsluttede regnskabsår

— Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktpersoner hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD

Tilbudsgiveren vil endvidere blive bedt om at fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af grundlag for udelukkelse, for danske tilbudsgivere i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.138