23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-308418
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uzimqlcydi

Udbyder

Københavns Universitet

Opdateringer

Annullering
(21.01.2019)

Rammeaftale om udførelse af elektrikerarbejde på Københavns Universitet


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Universitet
Nørregade 10
København K
1165
Danmark
Kontaktperson: Nija Guldager-Løve
E-mail: nija.guldager@adm.ku.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ku.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uzimqlcydi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uzimqlcydi
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om udførelse af elektrikerarbejde på Købehavns Universitet

 

Sagsnr.: 310-0206/18-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerarbejder i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med byggeri- og vedligeholdelsesarbejder. Formålet er tillige, at der skabes længerevarende samarbejder med henblik på at få en stor forståelse hos rammeentreprenørerne for de særlige forhold, der gør sig gældende hos KU.

Rammeaftalen er opdelt i 5 delkontrakter i forhold til Københavns Universitets campusområder.

- Delaftale 1: Panum, Mærsk Bygningen og Bredgade,

- Delaftale 2: Bygninger beliggende på Frederiksberg Campus,

- Delaftale 3: Bygninger beliggende i Universitetsparken og Teilumbygningen,

- Delaftale 4: Bygninger beliggende på Søndre Campus,

- Delaftale 5: Bygninger beliggende i City Campus.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Panum, Mærsk Bygningen og Museion

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Delaftalen omfatter bygninger beliggende inden for KU's campusområde Panum, Mærsk Bygningen og Museion.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de fremsendte referencer. Der henvises til § 6 i udbudsbetingelserne, hvor dette er nærmere præciseret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Bygninger beliggende på Frederiksberg Campus

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Delaftalen omfatter bygninger beliggende inden for KU's campusområde på Frederiksberg Campus.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de fremsendte referencer. Der henvises til § 6 i udbudsbetingelserne, hvor dette er nærmere præciseret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Bygninger beliggende i Universitetsparken og Teilumbygningen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Delaftalen omfatter bygninger beliggende inden for KU's campusområde i Universitetsparken og Teilumbygningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de fremsendte referencer. Der henvises til § 6 i udbudsbetingelserne, hvor dette er nærmere præciseret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4: Bygninger beliggende på Søndre Campus

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Delaftalen omfatter bygninger beliggende inden for KU's campusområde på Søndre Campus.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de fremsendte referencer. Der henvises til § 6 i udbudsbetingelserne, hvor dette er nærmere præciseret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5: Bygninger beliggende i City Campus

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser i forbindelse med vedligeholdelse, renovering, ombygning og i mindre omfang nybyggeri. Delaftalen omfatter bygninger beliggende inden for KU's campusområde i City Campus.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 gange á 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver begrænse antallet af egnede ansøgere på baggrund af de fremsendte referencer. Der henvises til § 6 i udbudsbetingelserne, hvor dette er nærmere præciseret.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Disse fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Gennemførelse af prækvalifikationsfasen foregår digitalt via udbudsportalen iBinder.com

Al materiale vedrørende nærværende udbud er frit tilgængeligt for alle interesserede på udbudsportalen iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uzimqlcydi

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, vil der blive etableret en udbudsmappe på udbudsportalen iBinder, hvor udbudsmaterialet ligeledes vil være tilgængeligt, og hvor prækvalificerede ansøgere vil få adgang til at afgive sit tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2018

Send til en kollega

0.113