23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-308460
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ccc917bd-a748-479f-906f-04c8643144be/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Opdateringer

Annullering
(24.08.2018)

Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde indgår (se ESPD).
Der indgår i udbudsmaterialet arbejdsklausul og uddannelsesklausul, se nærmere herom i Særlige Betingelser for henholdsvis delaftale 1-6 og delaftale 7.
Lov om virksomhedsoverdragelse kan finde anvendelse, se nærmere herom i Udbudsmaterialet.
Der indgår ikke materieloverdragelse.
Aarhus kommune forventer at afgive eget bud, se nærmere herom i Udbudsbetingelserne.
Der stilles krav om sikkerhedsstillelse, se nærmere herom i udbudsmaterialet.

Annullering
(24.08.2018)

Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde indgår (se ESPD).
Der indgår i udbudsmaterialet arbejdsklausul og uddannelsesklausul, se nærmere herom i Særlige Betingelser for henholdsvis delaftale 1-6 og delaftale 7.
Lov om virksomhedsoverdragelse kan finde anvendelse, se nærmere herom i Udbudsmaterialet.
Der indgår ikke materieloverdragelse.
Aarhus kommune forventer at afgive eget bud, se nærmere herom i Udbudsbetingelserne.
Der stilles krav om sikkerhedsstillelse, se nærmere herom i udbudsmaterialet.

Pleje af grønne områder og vintertjeneste, samt pleje af udendørs idrætsanlæg


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Hanne Kabel
E-mail: hakab@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ccc917bd-a748-479f-906f-04c8643144be/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ccc917bd-a748-479f-906f-04c8643144be/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ccc917bd-a748-479f-906f-04c8643144be/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ccc917bd-a748-479f-906f-04c8643144be/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Pleje af grønne områder og vintertjeneste, samt pleje af udendørs idrætsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører på delaftale 1-6 udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørsarealer ved skoler, sfo’er, klubber, institutioner på dagtilbudsområdet, administrationsbygninger, AffaldVarmes Transmissions anlæg i Aarhus Kommune samt enkelte bocentre. Desuden vintertjeneste på udendørs idrætsanlæg beliggende under hver af delaftalerne 1-6. Til hver af delaftalerne 1-6 hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørsarealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler.

Derudover omfatter udbuddets delaftale 7 pleje af grønne områder ved udendørs idrætsanlæg - herunder sportsplæner - under Sport & Fritid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 266 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
77312000
77312100
77314000
77341000
77342000
90620000
90612000
77310000
77300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Geografisk opdeling - se illustration i Udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til delaftalen hører en option på udførelse af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på udendørs arealer ved lokalcentre, ældre- og plejeboliger samt bofællesskaber i de respektive geografiske delaftaler. Der skal afgives tilbud for både den faste del af opgaven og optionen. Aarhus Kommune vil senest 1 måned efter kontraktunderskrivelse give vindende tilbudsgiver meddelelse om, hvorvidt Aarhus Kommune vil benytte sig af optionen eller ej.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 7

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77320000
77310000
77311000
77313000
77314100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Pleje af grønne områder ved udendørs idrætsanlæg - herunder sportplæner - under Sport & Fritid, se yderligere information herom i Udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan af Aarhus kommune forlænges yderligere 3 gange á op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde indgår (se ESPD).

Der indgår i udbudsmaterialet arbejdsklausul og uddannelsesklausul, se nærmere herom i Særlige Betingelser for henholdsvis delaftale 1-6 og delaftale 7.

Lov om virksomhedsoverdragelse kan finde anvendelse, se nærmere herom i Udbudsmaterialet.

Der indgår ikke materieloverdragelse.

Aarhus kommune forventer at afgive eget bud, se nærmere herom i Udbudsbetingelserne.

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse, se nærmere herom i udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2018

Send til en kollega

1.534