23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 139-318393
Offentliggjort
21.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Kvalificerad Projektingenjör


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Henrik Larsson
Telefon: +46 771921921
E-post: henrik.e.larsson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kvalificerad Projektingenjör

Referensnummer: 2018- 178718
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Efterfrågas en Kvalificerad projektingenjör i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda och samordna arbetet avseende kontraktsuppföljning, underrättelser och ekonomisammanställningar. Till din hjälp har du en projektingenjör. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättats vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Efterfrågas en Kvalificerad projektingenjör i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda och samordna arbetet avseende kontraktsuppföljning, underrättelser och ekonomisammanställningar. Till din hjälp har du en projektingenjör. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättats vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Beställaren har option på att förlänga kontraktstiden.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 032-069877
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kvalificerad Projektingenjör

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Port Engineering Göteborg AB
556742-2711
Kaserntorget 1
Göteborg
411 18
Sverige
Telefon: +46 767687766
E-post: peter.tareby@portengineering.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.portengineering.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 990.00 SEK / Högsta anbud: 990.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/07/2018

Send til en kollega

0.097