23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 139-318612
Offentliggjort
21.07.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

N1 A/S

Annulation af Jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyning N1


N1 A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
N1 A/S
28331878
Tietgensvej 4
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Louise Vinter
Telefon: +45 30189660
E-mail: lovin@eniig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/86565829.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eniig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Annulation af Jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyning N1

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45236000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Grundet fejl i kommunikationen iht. prækvalifikation aflyses udbudsforretningen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Område Nord

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyningsanlæg. Ordregiver har et forsyningsområde på ca. 10 400 km2 svarende til en fjerdedel af Danmarks areal, hvorfor Ordregiver har valgt at opdele Rammeaftalen i 4 Delaftaler defineret i 4 områder:

— Delaftale 1: Område Nord,

— Delaftale 2: Område Vest,

— Delaftale 3: Område Midt,

— Delaftale 4: Område Syd.

Tilbudsgiver kan afgive Tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver kan dog maksimalt tildeles to (2) delaftaler, grundet Ordregivers ansvar for forsyningssikkerhed i forsyningsområdet. Tildelingskriteriet er Pris. Hvis én Tilbudsgiver afgiver laveste pris på flere end to (2) delaftaler, vil tildelingen af de enkelte delaftaler ske sådan, at Ordregiver opnår den laveste pris samlet set for de fire (4) delaftaler. Såfremt én Tilbudsgiver har afgivet laveste pris på alle delaftaler, kan denne kun tildeles to (2) delaftaler. Generelt forventes opgaverne at bestå af følgende: Kabelskabsudskiftning, Udskiftning af kabler, Udskiftning af transformerstationer og anlæg i transformerstationer, Nyanlæg, blandt andet udstykninger og vejforlægninger, Vagtordning for 0,4 10 20 60 kV, Løsning af mindre 60 kV opgaver, f.eks. kabelfejl, Kabellægning af eksisterende 20 kV luftledninger, ca. 35 km pr. år samt jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Jf. II.2.7; Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med op til 12 måneder til udløb den 31.12.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med op til yderligere 12 måneder til udløb den 31.12.2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Område Vest

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyningsanlæg.

Ordregiver har et forsyningsområde på ca. 10 400 km2 svarende til en fjerdedel af Danmarks areal, hvorfor Ordregiver har valgt at opdele Rammeaftalen i 4 Delaftaler defineret i 4 områder:

— Delaftale 1: Område Nord,

— Delaftale 2: Område Vest,

— Delaftale 3: Område Midt,

— Delaftale 4: Område Syd.

Tilbudsgiver kan afgive Tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver kan dog maksimalt tildeles to (2) delaftaler, grundet Ordregivers ansvar for forsyningssikkerhed i forsyningsområdet.

Tildelingskriteriet er Pris. Hvis én Tilbudsgiver afgiver laveste pris på flere end to (2) delaftaler, vil tildelingen af de enkelte delaftaler ske sådan, at Ordregiver opnår den laveste pris samlet set for de fire (4) delaftaler. Såfremt én Tilbudsgiver har afgivet laveste pris på alle delaftaler, kan denne kun tildeles to (2) delaftaler.

Generelt forventes opgaverne at bestå af følgende:

Kabelskabsudskiftning

Udskiftning af kabler

Udskiftning af transformerstationer og anlæg i transformerstationer

Nyanlæg, blandt andet udstykninger og vejforlægninger

Vagtordning for 0,4 10 20 60 kV

Løsning af mindre 60 kV opgaver, f.eks. kabelfejl samt jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Jf. II.2.7; Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med op til 12 måneder til udløb den 31.12.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med op til yderligere 12 måneder til udløb den 31.12.2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Område Midt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyningsanlæg.

Ordregiver har et forsyningsområde på ca. 10 400 km2 svarende til en fjerdedel af Danmarks areal, hvorfor Ordregiver har valgt at opdele Rammeaftalen i 4 Delaftaler defineret i 4 områder:

— Delaftale 1: Område Nord,

— Delaftale 2: Område Vest,

— Delaftale 3: Område Midt,

— Delaftale 4: Område Syd.

Tilbudsgiver kan afgive Tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver kan dog maksimalt tildeles to (2) delaftaler, grundet Ordregivers ansvar for forsyningssikkerhed i forsyningsområdet.

Tildelingskriteriet er Pris. Hvis én Tilbudsgiver afgiver laveste pris på flere end to (2) delaftaler, vil tildelingen af de enkelte delaftaler ske sådan, at Ordregiver opnår den laveste pris samlet set for de fire (4) delaftaler. Såfremt én Tilbudsgiver har afgivet laveste pris på alle delaftaler, kan denne kun tildeles to (2) delaftaler.

Generelt forventes opgaverne at bestå af følgende:

Kabelskabsudskiftning

Udskiftning af kabler

Udskiftning af transformerstationer og anlæg i transformerstationer

Nyanlæg, blandt andet udstykninger og vejforlægninger

Vagtordning for 0,4 10 20 60 kV

Løsning af mindre 60 kV opgaver, f.eks. kabelfejl samt jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Jf. II.2.7; Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med op til 12 måneder til udløb den 31.12.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med op til yderligere 12 måneder til udløb den 31.12.2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Område Syd

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af jordentreprenørydelser i forbindelse med elforsyningsanlæg.

Ordregiver har et forsyningsområde på ca. 10 400 km2 svarende til en fjerdedel af Danmarks areal, hvorfor Ordregiver har valgt at opdele Rammeaftalen i 4 Delaftaler defineret i 4 områder:

— Delaftale 1: Område Nord,

— Delaftale 2: Område Vest,

— Delaftale 3: Område Midt,

— Delaftale 4: Område Syd.

Tilbudsgiver kan afgive Tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver kan dog maksimalt tildeles to (2) delaftaler, grundet Ordregivers ansvar for forsyningssikkerhed i forsyningsområdet.

Tildelingskriteriet er Pris. Hvis én Tilbudsgiver afgiver laveste pris på flere end to (2) delaftaler, vil tildelingen af de enkelte delaftaler ske sådan, at Ordregiver opnår den laveste pris samlet set for de fire (4) delaftaler. Såfremt én Tilbudsgiver har afgivet laveste pris på alle delaftaler, kan denne kun tildeles to (2) delaftaler.

Generelt forventes opgaverne at bestå af følgende:

Kabelskabsudskiftning

Udskiftning af kabler

Udskiftning af transformerstationer og anlæg i transformerstationer

Nyanlæg, blandt andet udstykninger og vejforlægninger

Vagtordning for 0,4 10 20 60 kV

Løsning af mindre 60 kV opgaver, f.eks. kabelfejl samt jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Jf. II.2.7; Ordregiver kan som option beslutte at forlænge Aftalen med op til 12 måneder til udløb den 31.12.2022, og hvis denne option udnyttes, kan Ordregiver som option forlænge Aftalen med op til yderligere 12 måneder til udløb den 31.12.2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 110-251438
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 1: Område Nord

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 3: Område Midt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 2: Område Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 4: Område Syd

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell Danmark A/S. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Crome.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og Tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk eller tysk.

For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell Danmark A/S.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til »Lov om Klagenævnet for Udbud« LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2018

Send til en kollega

0.109