23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 140-319772
Offentliggjort
24.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.ctr.dk/om-ctr/udbud-.aspx

Anmodning om deltagelse

Til
14.08.2018

Udbyder

CTR I/S

Opdateringer

Annullering
(03.08.2018)

Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel


CTR I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
CTR I/S
74132111
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg
København
2000
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Victor Fauerholdt
Telefon: +45 30748596
E-mail: rasmus@ingenioerhuse.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ctr.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ctr.dk/om-ctr/udbud-.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Ingeniør Huse Att: Rasmus Victor Fauerholdt
Michael Drewsens Vej 23
Højbjerg
8270
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Victor Fauerholdt
Telefon: +45 30748596
E-mail: rasmus@ingenioerhuse.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ctr.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leverancen er en totalentreprise hvor leverandøren håndterer og tager sig af alt fra Energinet 132 kV endemuffer og til 10 KV endetermineringer på 2x40 MW elkedel. Arbejdet foregår på Energinets transformerstation på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune).

Endelig kontrahering er med forbehold for, at CTR’s direktion godkender FID (Final Investment Decision).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31174000
31320000
45112100
45112400
45200000
45222000
45259300
51100000
51111300
51112100
71320000
71321000
45251250
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Arbejdet foregår på Energinets transformerstation på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverancen er en totalentreprise hvor leverandøren håndterer og tager sig af alt fra Energinet 132 kV endemuffer og til 10 KV endetermineringer på 2x40 MW elkedel. Arbejdet foregår på Energinets transformerstation på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune).

Endelig kontrahering er med forbehold for, at CTR’s direktion godkender FID (Final Investment Decision).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2018

Send til en kollega

0.107