23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 146-333484
Offentliggjort
01.08.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Levering af ekspertbistand til støtteaktiviteter vedrørende energi, mobilitet, luftforurening samt afbødning af og tilpasning til klimaændringer (2 partier)


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Danmark
Kontaktperson: Eleni Barla
E-mail: procurement@eea.europa.eu
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.1) Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: Agata Kotkowska
E-mail: ENV-TENDERS@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

I.1) Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Climate Action
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: Rudy Van Horenbeek
E-mail: Rudy.Van-Horenbeek@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/clima/index_en

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3911
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3911
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af ekspertbistand til støtteaktiviteter vedrørende energi, mobilitet, luftforurening samt afbødning af og tilpasning til klimaændringer (2 partier)

Sagsnr.: EEA/ACC/18/001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet for dette udbud er at indgå en enkelt ramme-tjenesteydelseskontrakt for hvert parti med (en) tjenesteudbyder(e) på området for energi, mobilitet, luftforurening samt afbødning af og tilpasning til klimaændringer. Udbuddet er opdelt i 2 (to) partier: Parti 1: Energi, mobilitet og miljøet og Parti 2: Luftforurening samt afbødning af og tilpasning til klimaændringer. Kontrakten kan underskrives med en forskellig økonomisk aktør for hvert parti.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ekspertbistand vedrørende energi, mobilitet og miljøet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90711000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet vil hovedsageligt foregå i kontrahentens lokaler og, efter aftale, i EEA's lokaler og andetsteds.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Transport- og energisektorerne er af central betydning for Europas aktuelle og fremtidige miljømæssige præstation, særligt hvad angår de langsigtede overgange, der kræves i disse sektorer før 2050 og derefter for at adressere miljø- og klimarelaterede udfordringer. Løbende vurderinger, udført af EEA, af den miljømæssige præstation i mobilitets- og energisektorerne vil være nødvendige i de kommende år. Det forventes, at sådanne vurderinger kan dække både detaljerede tekniske analyser, der hører til hver økonomisk sektor, men også være mere vidtgående for at opnå et mere systemisk perspektiv over Europas energi- og mobilitetssystemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en kontrakt for en indledende periode på 36 (seksogtredive) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 1 forlængelse for en periode på 12 (tolv) måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ekspertbistand vedrørende luftforurening samt afbødning af og tilpasning til klimaændringer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdet vil hovedsageligt foregå i kontrahentens lokaler og, efter aftale, i EEA's lokaler og andetsteds.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den valgte tilbudsgiver vil støtte de ordregivende myndigheder inden for følgende ekspertiseområder: Luftforurening og afbødning af klimaændring; klimaændrings indvirkninger, sårbarheder og tilpasning såvel som bæredygtig finans.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en kontrakt for en indledende periode på 36 (seksogtredive) måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse fra begge kontraherende parter, med mulighed for højst 1 forlængelse for en periode på 12 (tolv) måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Miljøagenturs lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danmark

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes give meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 20.9.2018 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3911.

Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/07/2018

Send til en kollega

0.097