23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 153-350317
Offentliggjort
10.08.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fællesbo

Fagentreprise - Begrænset udbud


Fællesbo

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesbo
CVR-nr. 26360501
Nygade 20
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Jan Kjeldsen
Telefon: +45 96265824
E-mail: jkj@faellesbo.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.faellesbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fagentreprise - Begrænset udbud

Sagsnr.: 117.6531
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

2 etages rækkehuse.

Samlet areal ca. 3 929 m2

Boligerne opføres som almene boliger som fremstår med facader i teaktræslister. Bebyggelsen opføres med ensidig taghældning. Gulve og trapper udføres i eg eller bøg og på badeværelser. Lægges klinker vægge pudses og males hvide. På lofter anvendes lysnede trælistelofter eller gipslofter - begge dele som akustikregulerende lofter, der medvirker til at dæmpe rumklang i boligen. På badeværelser anvendes gipslofter. Alle døre er hvide og kvalitets inventar.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
45331000
45331210
45332000
45332200
45332400
45261210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise A+B:

A. Afløb - jord og belægning,

B. Gartnerarbejde.

Entreprise C+F:

C. Betonelemententreprisen,

F. Flisemurer.

Entreprise D:

D. Facadeelement/tagelemententreprisen.

Entreprise E,G,H,O:

E. Facadebeklædningsleverancen,

G. Tømrer/snedker,

H. Tagdækning,

O. Smedeentreprisen.

Entreprise I:

I. Maler.

Entreprise J:

J. Inventar.

Entreprise K+L:

K. VVS,

L. Ventilation.

Entreprise M:

M. El.

N:

N. Solfanger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 135-307178
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Fagentreprise - Begrænset udbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det fulde udbudsmaterialet er tilgængeligt på http://portal.iprojekt.dk/Files/3776/10209

Eventuelle spørgsmål kan stilles på ovenstående link. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængeligt samme sted som det øvrige udbudsmaterialet.

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.

Der henvises iøvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — Sådan virker det«:

https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbrugerstyrelsen/

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Intet organ i Danmark
Danmark
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud (»håndhævelsesloven«) indeholder frister for indgivelse af klage over udbud. Nedenfor er et uddrag af de relevante bestemmelser:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2018

Send til en kollega

0.11