23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 171-387880
Offentliggjort
06.09.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kommune, By- og landskabsforvaltningen, Trafik og Veje

Vindere

1. anlægsentreprise

(01.04.2019)
Arkil A/S

2. anlægsentreprise

(10.04.2019)
Gunnar Nielsen A/S

Opdateringer

Opdatering
(10.04.2019)

Prækvalificerede:
- Arkil Holding A/S
- Barslund A/S
- Gunnar Nielsen A/S
- M.J. Eriksson A/S
- Munck Gruppen
- Per Aarsleff A/S

BRT projektet i Aalborg Kommune - anlægsentrepriser


Aalborg Kommune, By- og landskabsforvaltningen, Trafik og Veje

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune, By- og landskabsforvaltningen, Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Niels Bresemann Jensen
Telefon: +45 99312358
E-mail: niels.bresemann@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

BRT projektet i Aalborg Kommune - anlægsentrepriser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

BRT projektet har til formål at etablere en buskorridor fra Aalborg Vest til regionshospitalet i Aalborg Øst. For at etablere buskorridoren skal den eksisterende infrastruktur og de omkringliggende omgivelser tilpasses. Dette kræver omfattende entreprenørarbejde (anlægsarbejder, signalarbejder og forberedende ledningsarbejder), som bl.a. består af:

— Betonkonstruktioner,

— Ændring af vejinfrastruktur,

— Jordarbejde,

— Belægningsarbejde,

— Afvandingsarbejde,

— Håndtering og mulig flytning af eksisterende ledninger,

— Etablering af nye trafiksignaler og ny belysning.

BRT projektet er opdelt i 12 anlægsentrepriser samt en række mindre pladsprojekter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 510 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er planlagt at udbyde rammeaftaler til op til 8 entreprenører, og at den enkelte anlægsentreprise udbydes som miniudbud iht. rammeaftalen.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aalborg Kommune inviterer interesserede entreprenører til et orienterings- og dialogmøde, som vil blive afholdt den 17.9.2018 kl 13:00 hos Aalborg Kommune.

Orienteringen vil indeholde:

— En generel orientering om BRT projektet med en oversigt over BRT projektets indhold og særligt delanlægsentrepriser (etaper), som projektet opdeles i,

— BRT projektets foreløbige tidsplan og dermed forventet tidsplan for udbud,

— Udbudsformen, som påtænkes at indeholde:

1) offentligt udbud af rammeaftaler med tildeling til op til 8 entreprenører;

2) den enkelte anlægsentreprise udbydes i miniudbud iht. rammeaftalen.

Emnerne vil være uddybede i dagsordenen, som vil blive gjort tilgængelig på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune nogle dage inden mødet.

Efter orienteringen ved Aalborg Kommune vil der være lejlighed til kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Der vil blive uploadet en oplistning af eventuelle kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.

Tilmelding til mødet skal ske senest den 12.9.2018 til Niels Bresemann Jensen, e-mail:niels.bresemann@aalborg.dk

Der kan deltage 2 personer fra hver entreprenør.

Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i orienterings- og dialogmødet.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2018

Send til en kollega

0.141