23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 171-388186
Offentliggjort
06.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218754&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Valgt leverandør

(02.11.2018)
Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa

Madaffaldsposer af genbrugsplast


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
Telefon: +45 20461918
E-mail: vdb@vestfor.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218754&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=218754&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud - Madaffaldsposer af genbrugsplast

 

Sagsnr.: 18-03097
II.1.2) Hoved-CPV-kode
19640000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af madaffaldsposer af genbrugsplast til Vestforbrænding og kommunerne i Vestforbrændings opland.

Mange af Vestforbrændings 19 ejerkommuner har i dag indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation. Det forventes, at endnu flere kommuner vil indføre samme ordning de kommende år. På baggrund af dette vil Vestforbrænding gerne tilbyde ejerkommunerne at indkøbe madaffaldsposer gennem Vestforbrænding. Indkøbene vil udelukkende omhandle poser lavet af genbrugsplast til brug i husstanden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af madaffaldsposer af genbrugsplast til Vestforbrænding og kommunerne i Vestforbrændings opland.

Mange af Vestforbrændings 19 ejerkommuner har i dag indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation. Det forventes, at endnu flere kommuner vil indføre samme ordning de kommende år. På baggrund af dette vil Vestforbrænding gerne tilbyde ejerkommunerne at indkøbe madaffaldsposer gennem Vestforbrænding. Indkøbene vil udelukkende omhandle poser lavet af genbrugsplast til brug i husstanden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ens Del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning for det sidste afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten og præciseret i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning, som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi.

Såfremt oplysningerne vedrørende årsomsætning jf. ovenstående ikke kan oplyses, skal det oplyses, hvornår virksomheden er grundlagt. Virksomheden skal senest være grundlagt i 2017.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’en. Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3 sammenlignelige referencer, der til sammen giver leverancer af minimum 5 000 000 poser af genbrugsplast inden for de sidste 3 år. Er det ikke muligt at angive en reference skal den tekniske og faglige formåen beskrives på anden vis.

Vareprøver skal tilsendes.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

3 sammenlignelige referencer, der til sammen giver leverancer af minimum 5 000 000 poser af genbrugsplast inden for de sidste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/04/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 44857675
E-mail: vdb@vestfor.dk

Internetadresse: www.vestfor.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2018

Send til en kollega

0.123