23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 173-392754
Offentliggjort
08.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219241&B=DINFORSYNING

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(26.12.2018)
Benny Andersen A/S
Nørrebyvej
6740 Bramming

Oprensning af otte regnvandsbassiner i Varde Kommune


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219241&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219241&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Oprensning af 8 regnvandsbassiner i Varde Kommune

 

Sagsnr.: S2018-02057
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232454
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt omfatter rydning af beplantning og tømning og oprensning af 8 regnvandsbassiner i Varde Kommune. Opgaven skal i samarbejde med Ordregiver udføres over en 2 årig periode, og primært i månederne september til marts grundet hensyn til flora og fauna.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte kontrakt omfatter rydning af beplantning og tømning og oprensning af 8 regnvandsbassiner i Varde Kommune. Opgaven skal i samarbejde med Ordregiver udføres over en 2 årig periode, og primært i månederne september til marts grundet hensyn til flora og fauna.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

På baggrund af en generel egnetheds vurdering, med udgangspunkt i objektive og saglige kriterier, vil der blive udvalgt maksimalt 5 prækvalificerede potentielle leverandører, som kan deltage i afgivelse af det endelige tilbud.

Egnethedsvurderingen vil ske ud fra en samlet vurdering af nedenstående kriterier. Såfremt flere end 5 Ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse til at afgive tilbud, udvælges de 5 ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Udbudslovens § 142:

- En omsætning på minimum 2 000 000 i 2 af de senest 3 regnskabsår,

- Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Soliditets grad på 15% de seneste 3 regnskabsår (ESPD pkt. IV.B.4.),

- Ansøgeren skal endvidere medsende den uafhængige revisors revisionspåtegning for det senest afsluttet regnskabsår.

Hvis Ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af budget, bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til egenkapital og soliditetsgrad.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Referenceliste over de 4 betydeligste, sammenlignelige og tilsvarende opgaver/leverancer, med beskrivelse af opgaverne/leverancernes typer og kontraktværdi samt periode/tidspunkt,

- Oplysning om virksomhedens basisorganisation og antal beskæftigede i de senest 3 års afsluttede regnskabsperioder,

- Oplysning om det personales, der skal udføre opgaven, vedlægges endvidere beskrivelse af personalets uddannelse, erfaring og rolle for udførelsen af opgaven. Ordregiver gør opmærksom på, at de medarbejdere, der bliver synliggjort i ansøgningen, bliver anset som nøglemedarbejdere, jf. udkast til aftalens afsnit 5.5, i ovennævnte gruppe af personel, skal ansøger råder over mindst én ”grøn anlægsgartner”,

- Oplysning om virksomhedens, eller dets underleverandørs ”vognpark/-materiel” til udførelse af opgaven,

- Oplysning om hvilke underleverandører ansøgeren påtænker at anvende til at udføre opgaver. De eventuelle underleverandører skal fremgå med oplysning om referencer, navn og adresse, tillige med oplysning om hvilken ydelse underleverandøren vil udføre. Underentreprenører er underlagt den prækvalificeredes ansvarsforhold overfor Ordregiver og dennes referencer vil, på lige fod med ansøgeren indgå i den samlede bedømmelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakt til udførelse af den udbudte opgave - udbudsmaterialets afsnit 5.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2018

Send til en kollega

0.167