23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 176-398945
Offentliggjort
13.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

Elektricitet for år 2019 og 2020

(13.09.2018)
Norsk Elkraft Danmark A/S
2860 Søborg

Opdateringer

Annullering
(03.10.2018)

Der konstateret væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet.

Indkøb af elektricitet


Helsingør Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kommune
64502018
Stengade 59
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Klaus Fischer
Telefon: +45 96328940
E-mail: kfischer@kinectenergy.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://helsingor.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af elektricitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Helsingør Kommunes aftagesteder.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af elektricitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders køb af elektricitet, at køb på en varebørs er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF. Art. 31, stk. 2, litra c) er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF i art. 32, stk. 3 og er implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 81. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og der kan derfor støttes ret på udtalelsen af 14.6.2011.

Helsingør Kommune har i overensstemmelse med Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå aftale med Norsk Elkraft Danmark A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Elektricitet for år 2019 og 2020

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Norsk Elkraft Danmark A/S
25322754
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 69121890
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: https://www.norskelkraft.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2018

Send til en kollega

0.094