23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 177-400287
Offentliggjort
14.09.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Orienteringsmøde om kommende udbud af 3 nye skolebyggerier: Ny Skole på Sluseholmen, Arena Kvarterets Skole og Ny Skole i Kødbyen


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
64942212
Regnbuepladsen 7, 1.sal
København K
1550
Danmark
Kontaktperson: Leyla Baser
Telefon: +45 28915786
E-mail: jt5c@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://byk.kk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Orienteringsmøde om kommende udbud af 3 nye skolebyggerier: Ny Skole på Sluseholmen, Arena Kvarterets Skole og Ny Skole i Kødbyen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214210 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggeri København planlægger, på vegne af Københavns Kommune, 3 nye skolebyggerier:

- Ny Skole på Sluseholmen,

- Arena Kvarterets Skole,

- Ny Skole i Kødbyen.

Med nærværende forhåndsmeddelelse indbydes potentielle tilbudsgivere til at deltage i et orienteringsmøde for alle 3 nye skoleprojekter. Formålet med orienteringsmødet er at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på de kommende udbud. På mødet vil der indledningsvist blive orienteret om de 3 kommende skoleprojekter, som forventes efterfulgt af en åben dialog mellem bygherre og interessenter, der deltager i mødet. Der vil være opsat stande for hvert enkelt skoleprojekt med deltagelse af relevante nøglepersoner.

Orienteringsmødet finder sted den 4.10.2018 kl.10:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K, og er åbent for alle. Interesserede tilbudsgivere bedes rette skriftlig henvendelse via mail til ji62@kk.dk senest 1.10.2018 kl.12 med angivelse af antal deltagere og kontaktoplysninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ny Skole på Sluseholmen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210
45213312
45233226
71221000
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Sluseholmen i Sydhavnen, København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ny Skole på Sluseholmen:

Der skal opføres en ny, tre- sporet skole med KKFO, idrætshal, madskole og klub på Sluseholmen. Skolen forventes at blive ca. 12 500 m2. Dertil kommer etablering af landskab og udearealer på op til 5 000 m2. Derudover omfatter opgaven opførelse af et parkeringshus til 250-280 biler med indkørsel fra Sjællandsbroen. Byggeri København skal overdrage det færdige parkeringshus til Danica Pension, inden opførelsen af skolen igangsættes og senest 1.1.2022. Der skal vedtages en ny lokalplan for skolen og parkeringshuset. Anmodning er igangsat.

Projektet består af:

- Oprensning af jord,

- Opførelse af parkeringshus. Parkeringshus skal påbegyndes senest 1.7.2021. Parkeringshus skal være færdigt senest 1.1.2022,

- Opførelse af 3-sporet skole. Skolen skal påbegyndes senest 1.2.2022. Skolen skal være færdigt senest 1.1.2024,

- Etablering af vejadgang fra Sjællandsbroen.

Der er bevilget anlægsmidler til skolen i budgetaftalen 2019. Projektet forventes udbudt i én samlet totalentreprise med en skønnet kontraktværdi på mellem 325 000 000 DKK og 425 000 000 DKK. Byggeri København forventer at anvende udbudsproceduren "udbud med forhandling". Udbudsmaterialet forventes offentliggjort i december 2018.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Arena Kvarterets Skole

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210
71221000
71311000
45212212
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Arenakvarteret i Ørestad, København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arena Kvarterets Skole:

Under forudsætning af politisk godkendelse af anlægsbevilling planlægges der opført en ny, 4-sporet skole med idrætshal, madskole og fritidsordning med et forventet etageareal på ca. 14 000 m2, samt svømmehal på 3 500 m2 (fodaftryk ca.2 000 m2) og et udeareal på ca. 6 000 m2. Skole og svømmehal skal placeres i Ørestad Syd, Hannemanns Alle 20, på en grund på 8 500 m2 øst for Royal Arena. Ny lokalplan for området vil være tilvejebragt inden kontraktindgåelse. Anmodning er igangsat. Skolen samt svømmehal skal afleveres marts 2023.

Projektet består af:

- Opførelse af 4-sporet skole,

- Opførelse af idrætshal,

- Opførelse af svømmehal,

- Opførelse/etablering af udearealer til skole, idrætshal og svømmehal.

Projektet forventes at udbydes i én samlet totalentreprise med en skønnet kontraktværdi på mellem 380 000 000 og 480 000 000 DKK. Der vil blive søgt om bevilling til anlægsmidler til skolen i budgetaftale 2020. Totalentreprisekontrakten vil derfor være betinget frem til anlægsbevillingen. Byggeri København forventer at anvende udbudsproceduren "udbud med forhandling". Udbudsmaterialet forventes offentliggjort i december 2018.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ny Skole i Kødbyen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210
71221000
71311000
45111100
45100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Kødbyen på Vesterbro, København.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ny Skole i Kødbyen (herefter benævnt "NSK"):

Der skal opføres en ny, tre- sporet skole med madskole og idrætshal i Den Hvide Kødby på hjørnet af Ingerslevsgade og Skelbækgade. Skolen forventes at blive ca. 12 700 m2 og skal rumme ca. 840 elever. Skolen skal ibrugtages medio 2023. Den begrænsede plads på grunden gør, at parkeringspladser og en væsentlig del af udearealerne til skolen skal etableres i/på konstruktion. Lokalplanen muliggør nedrivning af bygningerne på grunden, men der skal tilvejebringes et byggeretsgivende tillæg til lokalplan på baggrund af et konkret projekt. Jordbunden er stærkt forurenet, hvilket nødvendiggør oprensning. Desuden indeholder projektet en ombygning af et nærliggende ammoniakkøleanlæg i Kødbyen for at fjerne anvendelsesrestriktionerne på grunden, som dette anlæg på nuværende tidspunkt foranlediger.

Projektet består af 3 entrepriser:

- NSK1: Klargøring af byggefelt, herunder miljøsanering, nedrivning, byggegrube, ledningsomlægninger, håndtering af forurenet jord,

- NSK2: Opførelse af den nye skole, herunder udearealer og trafiktilslutninger,

- NSK3: Ombygning af ammoniakkøleanlæg.

Der er bevilget anlægsmidler til skolen i budgetaftalen 2019. Projektet forventes udbudt i 3 forskellige udbud, for NSK1 og NSK2 i totalentreprise, NSK3 i enten hoved- eller totalentreprise. Kontraktværdien for hhv. NSK1, NSK2 og NSK3 skønnes at være ca. 100 000 000 DKK, 250 000 000 DKK og 20 000 000 DKK. Byggeri København forventer at anvende udbudsproceduren ”udbud med forhandling”. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort i februar/marts 2019.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Forud for orienteringsmødet, vil dagsorden og program for orienteringsmødet blive gjort tilgængelig på https://byk.kk.dk/

Slides af præsentation og referat fra orienteringsmødet vil efterfølgende tillige blive gjort tilgængelig på https://byk.kk.dk/

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2018

Send til en kollega

0.109