23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 178-404129
Offentliggjort
15.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/147

Anmodning om deltagelse

Til
16.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/147

Udbyder

Horsens Vand A/S

Vindere

Polymer til Gedved Forrenseanlæg

(26.04.2019)
Norlex Chemicals A/S
Bistrupvej 172
3460 Birkerød

Polymer til Horsens Centralrenseanlæg

(26.04.2019)
Afridana A/S
Gadagervej 15
2620 Albertslund

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-10-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-10-2018
Time: 12:00

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 16-10-2018
Læses:
Dato: 24-10-2018

Polymerer til flokkulering af slam


Horsens Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Horsens Vand A/S
32560156
Alrøvej 11
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Henning Pabst
Telefon: +45 76268726
E-mail: hpa@samn.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.samn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/147
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/147
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://tender.konnect.dk/invite/147
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Rensning af spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Polymerer til flokkulering af slam

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24542000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Polymerer til flokkulering af spildevand i renseanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Polymer til Gedved Forrenseanlæg

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24542000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Skanderborgvej 200, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Samn Forsyning ApS samler driften og administrationen af spildevandet på vegne af bl.a. Horsens Vand A/S, som er ordregiver i nærværende udbud.

Ordregiver har med denne delaftale et ønske om at indgå rammeaftale om køb af polymerer i palletanke til flokkulering af slam på Gedved Forrenseanlæg, der afvander spildevand fra Danish Crown’s slagteri beliggende i nærheden.

Nedenstående beskriver Ordregivers forventninger til polymeren og er ikke et udtryk for mindstekrav (se Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling, pkt. 5.3).

Ordregiver forventer, at polymeren:

1) Effektivt flokkulerer spildevandet, og dermed gør afvanding muligt på ordregivers anlæg;

2) Opfører sig driftsmæssigt stabilt, således at anlægget i videst muligt omfang kan køre automatisk og uden hyppige behov for manuel indgriben;

3) Er i stand til at flokkulere tørstoffet i spildevandet, også ved mindre/moderate ændringer i spildevandets karakteristika, f.eks. PH, ladning og temperatur.

Ordregiver vil teste de tilbudte polymerer gennem en periode på ordregivers anlæg i den reelle driftssituation. Resultatet af testen (fuldskalatest 2) vurderes i de af ordregiver opstillede økonomimodeller jf. rammeaftale bilag D og E, der kapitaliserer polymerens performance og anskaffelsespris og således beregner den samlede driftsøkonomi på de indregnede parametre.

”Udbud med forhandling” gennemføres efter denne overordnede procedure. Nærmere detaljer og informationer fremgår af senere afsnit:

(i) Interesserede virksomheder søger om prækvalifikation;

(ii) Ordregiver prækvalificerer de bedst egnede;

(iii) De prækvalificerede virksomheder indsender et indledende tilbud;

(iv) Ordregiver vurderer de indledende tilbud som grundlag for efterfølgende forhandlinger;

(v) Der gennemføres forhandlinger;

(vi) På baggrund af forhandlingerne afgives endelig tilbud;

(vii) Ordregiver vurderer de endelige tilbud og træffer beslutning om tildeling af kontrakt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Samlet økonomi / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 gange med op til 12 mdr. hver gang.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne pkt. 2.1.angivne egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. punkt 2.1.2.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst muligt omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Polymer til Horsens Centralrenseanlæg

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24542000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Alrøvej 10, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Samn Forsyning ApS samler driften og administrationen af spildevandet på vegne af bl.a. Horsens Vand A/S, som er ordregiver i nærværende udbud.

Ordregiver har med denne delaftale et ønske om at indgå rammeaftale om køb af polymerer i palletanke til flokkulering af slam på Horsens Centralrenseanlæg, der afvander og renser industri- og husstands-spildevand fra Horsens by og omegn.

Nedenstående beskriver Ordregivers forventninger til polymeren og er ikke et udtryk for mindstekrav (se Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling, pkt. 5.3).

Ordregiver forventer, at polymeren:

1) Effektivt flokkulerer spildevandet, og dermed gør afvanding muligt på ordregivers anlæg;

2) Opfører sig driftsmæssigt stabilt, således at anlægget i videst muligt omfang kan køre automatisk og uden hyppige behov for manuel indgriben;

3) Er i stand til at flokkulere tørstoffet i spildevandet, også ved mindre/moderate ændringer i spildevandets karakteristika, f.eks. PH, ladning og temperatur.

Ordregiver vil teste de tilbudte polymerer gennem en periode på ordregivers anlæg i den reelle driftssituation.Resultatet af testen (fuldskalatest 2) vurderes i de af ordregiver opstillede økonomimodeller jf. rammeaftale bilag D og E, der kapitaliserer polymerens performance og anskaffelsespris og således beregner den samlede driftsøkonomi på de indregnede parametre.

”Udbud med forhandling” gennemføres efter denne overordnede procedure. Nærmere detaljer og informationer fremgår af senere afsnit:

(i) Interesserede virksomheder søger om prækvalifikation;

(ii) Ordregiver prækvalificerer de bedst egnede;

(iii) De prækvalificerede virksomheder indsender et indledende tilbud;

(iv) Ordregiver vurderer de indledende tilbud som grundlag for efterfølgende forhandlinger;

(v) Der gennemføres forhandlinger;

(vi) På baggrund af forhandlingerne afgives endelig tilbud;

(vii) Ordregiver vurderer de endelige tilbud og træffer beslutning om tildeling af kontrakt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Samlet økonomi / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 gange med op til 12 mdr. hver gang.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne pkt. 2.1.angivne egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. punkt 2.1.2.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst muligt omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2 skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriteriernemedhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsenaf erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 137:

— nr. 2 vedr. konkurs eller insolvens/likvidationsbehandling mv.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers erhvervs- og ansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK baseret på det seneste afsluttede regnskabsår,

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital, baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Det er et mindstekrav at der opretholdes en erhvervsansvarsforsikring med oplysning om dækningssum på minimum 5 000 000 DKK. Vedlægges dokumentation inden rammeaftalens start.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.5. Se afsnit 3 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference,

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer.

Ansøgers referencer vurderes før Andre Enheders referencer.

Er der flere Andre Enheder eller er ansøger et konsortium trækkes der lod blandt disse referencer.

Se udbudsbetingelserne afsnit 2.1.2 del IV for yderligere oplysninger.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøgninger om prækvalifikation skal være konditionsmæssige, herunder skal følgende punkter være opfyldt:

- Ansøgningen er indkommet rettidigt og til korrekt adresse,

- Ansøgningen indeholder den krævede dokumentation og information,

- Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

For detaljer henvises til udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se bilag 4 - Rammeaftale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Næste udbud forventes offentliggjort pr. 2.1.2024.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

Tidsfrister for spørgsmål/svar fremgår af udbudsbetingelserne.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Ansøgers samlede økonomi, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer,

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2018

Send til en kollega

0.096