23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 181-410737
Offentliggjort
20.09.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Slagelse Kommune

Livs- og læringshus Hashøj - begrænset udbud/ prækvalifikation


Slagelse Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 178-403303)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Caspar Brands Plads 6
Korsør
4220
Danmark
Kontaktperson: Michael Käszner
E-mail: micka@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Livs- og læringshus Hashøj - begrænset udbud/ prækvalifikation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse kommune indbyder at blive prækvalificeret i totalrådgivning til at udarbejde et projekt til udbud i hovedentreprise. Udbuddet omfatter ny bebyggelse omkring Hashøj Skole. Et livs- og læringshus som skal indeholde Slots Bjergby Daginstitution og Hashøj Skole samt skabe rammer for lokalsamfundet, så huset kan rumme alle aldre, og være i brug i både dag- og aftentimer med alle mulige aktiviteter. Altså et aktivt hus. Rammerne skal varetage alt fra vuggestue til skole, samt det lokale foreningsliv.

Byggeriet indeholder eksisterende skolebygninger, der skal bibeholdes, samt ny daginstitution. Det skal integreres til en stor helhed i projektet. Til matriklen hører en masse udeområder, som er en del af projektet. Mellem det nye Livshus og eksisterende plejehjem skal der fremstå et tydeligt samspil. Man skal let kunne færdes mellem de 2 beliggenheder på gangstier.

Den anslåede samlede værdi er for hele byggeriet inkl. entrepriseudgifter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 178-403303

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Omsætning på mindst 2 500 000 DKK pr. år i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren:

- Evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt,

— Positiv egenkapital i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Ansøgeren evt. underrådgivere skal ligeledes levere disse oplysninger. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver af deltagerne i konsortiet opfylde kravet om positiv egenkapital,

— Ovenstående punkter ønskes afleveret som et revisor påtegnet skema med de efterspurgte tal. Dette skema må max. være et halvt år gammelt for at kunne indgå i prækvalifikationen.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078