23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 187-421774
Offentliggjort
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Boligforeningen 3B

3B - Robuste Små Boliger i Egedal Kommune


Boligforeningen 3B

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 166-377809)

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Boligforeningen 3B
31 39 44 14
Havneholm 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: 3B v/Vida Christeller
Telefon: +45 24483514
E-mail: vich@3b.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.3b.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

3B - Robuste Små Boliger i Egedal Kommune

 

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Afdeling Egehusene v/boligforeningen 3B ("Ordregiver") udbyder ved denne udbudsbekendtgørelse totalentreprisekontrakt om projektering og opførelse af Robuste Små Boliger i form af 106 boligenheder (i alt ca. 4 470 m2), heraf 4 udstyret som fælleshuse, fordelt på fire (4) byggegrunde i Egedal Kommune.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 166-377809

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 3. afsnit
I stedet for:

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at fremsende støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.

 

Læses:

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det betyder, at ansøgeren skal kunne dokumentere dette i forbindelse med Ordregivers indhentelse af oplysningerne angivet i ESPD, fx som støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige kapacitet/ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

 

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Med ovenstående præciseres det, at der ikke bør afgives støtteerklæring i forbindelse med prækvalifikationsansøgning, og der indgår således ikke et udkast hertil i udbudsmaterialet (svarende til teksten i pkt. III.1.3).

Afgivelse af støtteerklæringer sker som udgangspunkt i tilknytning til Ordregivers indhentelse af dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD (dvs. efter tilbudsevalueringen).

Send til en kollega

0.078