23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-425089
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/184

Anmodning om deltagelse

Til
30.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/184

Udbyder

Aalborg Energi Holding A/S

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 30-10-2018
Læses:
Dato: 01-11-2018


Yderligere oplysninger
Pga. tekniske udfordringer, ifm. offentliggørelse af udbudsmateriale, har Ordregiver ændret tidsfrister iht. nærværende bekendtgørelse.
Ordregiver gør opmærksom på, at der er følgende ændringer i udbudsbetingelserne:
Afsnit 7.3.
Slettet: Den 29.11.2018, kl. 10:00 Tilføjet: Den 3.12.2018 kl. 10:00.
Afsnit 20
Tidsplan er ændret.

Rettelse
(07.10.2018)Yderligere oplysninger
Delaftalerne for 1, 2, 3, 4 og 5 er alle opdateret med ændret tekst.

Annullering
(26.10.2018)

Der er konstateret uhensigtsmæssigheder i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet, der gør det nødvendigt at annullere udbuddet.
Ordregiver forventer at genudbyde kontrakten inden for kort tid, med henblik på en forventet ikrafttrædelse i februar 2019.

Smede- og industriteknikerydelser


Aalborg Energi Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Energi Holding A/S
37189170
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Nordjyllandsværket A/S
37189294
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Energicenter A/S
24453638
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Varme A/S
37271616
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Bygas A/S
38255479
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Decentrale Værker A/S
37271632
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Fjernkøling A/S
37862940
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Service A/S
33164610
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/184
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/184
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Smede- og industriteknikerydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71550000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 5 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Da behovet for smede- og industriteknikerydelser vil variere i såvel tid som mængde, udbydes opgaverne som Delaftaler i et Rammeaftalekompleks, der danner grundlag for, at enkeltstående smedeopgaver kan rekvireres løbende i Delaftalens løbetid.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler (1 – 5), der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

- Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen),

- Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele,

- Delaftale 3: Fremstilling af reservedele,

- Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejder,

- Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse

Delaftalerne er fordelt på 2 aftaleparadigmer afhængigt af om der er 1 eller 2 Leverandører på Delaftalen. For Delaftalerne med flere Leverandører er der mulighed for Miniudbud, hvilket fremgår af paradigmet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 34 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Certifikat svejsning (kedlen)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for certifikat svejsearbejde på kedlen.

Arbejdsområdet defineres som: Tilgang economiser, kedlens panelvægge, alle rør inden for disse, kedelsamlere, interne kedel forbindelsesrør, frem til afgang på afgangssamlere. Der vil være behov for certifikatsvejsere med certifikat til svejsning af højtlegerede stål med baggas.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ydelser jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil, for hver enkelt delaftale, lægge vægt på, at ansøgers reference viser en særlig høj grad af erfaring indenfor kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelser for den konkrete delaftale jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Erfaring indenfor off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning det er sammenligneligt med de udbudte ydelser jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for smedeydelser i forbindelse med renovering og eftersyn af:

- Kulføder og kulrør skal tilføres kulmølle området,

- Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

- Svejsning af Hardfaceplader,

- Læsning af tekniske tegninger,

- Lejemontage,

- Kulfugebrænding,

- Justering af store anlægskomponenter ud fra tekniske tegninger,

- Opretning af koblinger på pladebånd/tømmebånd/fordeler hjul,

- Justering af pladebånd/tømmebånd i kulføder,

- Opsvejsning af slidflader i Harddox/Hardface/Rustfristål,

- Skal kunne arbejde ud fra tekniske tjeklister,

- Skal have kendskab til hydrauliske anlæg,

- Skal have anlægsteknisk forståelse af kulmøller og kulføder,

- Centrering af møllegear.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ydelser jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil, for hver enkelt delaftale, lægge vægt på, at ansøgers reference viser en særlig høj grad af erfaring indenfor kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelser for den konkrete delaftale jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Erfaring indenfor off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning det er sammenligneligt med de udbudte ydelser jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fremstilling af reservedele

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for værkstedsleverancer i forbindelse med:

- Opmåling og udarbejdelse af tekniske tegninger,

- CNC drejning,

- Manual drejning,

- CNC bearbejdningscenter,

- Manual fræsning,

- Notstikning,

- Manuel boring,

- Valse og bukning af plader og profiler,

- Plasma og flammeskæring,

- Vandskæring,

- Laserskæring,

- Svejsning.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ydelser jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil, for hver enkelt delaftale, lægge vægt på, at ansøgers reference viser en særlig høj grad af erfaring indenfor kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelser for den konkrete delaftale jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Erfaring indenfor off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning det er sammenligneligt med de udbudte ydelser jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejder

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med:

- Afstivning af kanaler,

- Pladearbejde montage/ demontage,

- Ikke-certifikat krævende svejsning,

- Svejsning af hårdmetaller (Hardox, osv.),

- Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

- Plade arbejde ved tragte,

- Kulbrænder renoveringer,

- Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

- Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne klippe, Valse og bukke metaller,

- Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

Svejsetyper: ilt og gas, CO2, Tig Mig og MAG, Alu, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ydelser jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil, for hver enkelt delaftale, lægge vægt på, at ansøgers reference viser en særlig høj grad af erfaring indenfor kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelser for den konkrete delaftale jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Erfaring indenfor off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning det er sammenligneligt med de udbudte ydelser jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.7

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for industriteknikerydelser eller lignende i forbindelse med blandt andet:

- Sodblæserrenovering,

- Bistå intern/ekstern supervisor på renoveringer og havarier,

- Renovering af ventiler dog ikke højtryksventiler og sikkerhedsventiler,

- Renovering af spjæld, Renovering af pumper dog ikke højtrykspumpe,

- Ad hoc spåntagende opgaver (manuel drejebænk og fræser) på eget/intern NJV værksted efter vores valg, i forbindelse med pågående renoveringer,

- Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med 2 leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, fleksibilitet og løsning af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: HSE Procedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med ydelser jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil, for hver enkelt delaftale, lægge vægt på, at ansøgers reference viser en særlig høj grad af erfaring indenfor kraftværksrelateret arbejde, som er sammenlignelig med ydelser for den konkrete delaftale jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Erfaring indenfor off shore eller anden tung industri vil også vægte positivt i den udstrækning det er sammenligneligt med de udbudte ydelser jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor,

- Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår jf. FvD artikel 80,

- Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for alle rammeaftaler (1-5), at ansøger har:

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor,

- Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen jf. FvD artikel 80,

- Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen punkt II.1.4 og II.2.4,

- Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien,

- Ansøger kan maksimalt angive 10 referencer for hver rammeaftale,

- Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på https://tender.konnect.dk/invite/184

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i henhold til følgende vejledning fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken rammeaftale der søges prækvalifikation til.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal der udover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke med førermulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2018

Send til en kollega

0.153