23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-429740
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kyamzogtnc

Udbyder

Afatek A/S

Vindere

Valgt firma

(14.01.2019)
Meldgaard Miljø A/S
6200 Aabenraa

Afsætning af slagge til genanvendelse


Afatek A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AFATEK A/S
15105909
Gartnervej 40
Holmegaard
4684
Danmark
Kontaktperson: Jens Kallesøe
E-mail: jka@afatek.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.afatek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kyamzogtnc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kyamzogtnc
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afsætning af slagge til genanvendelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK") varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Formålet med nærværende udbud er at fastholde den nuværende genanvendelse af slagge fra affaldsforbrænding på et forsvarligt økonomisk grundlag og et kvalitets- og miljømæssigt højt niveau. Den nuværende genanvendelse er muliggjort ved betydelige investeringer fra AFATEK's side i etablering af miljøgodkendte slaggepladser på Sjælland. Den udbudte aftale vedrører afsætning af løbende slaggeproduktion samt overtagelse af asvaret for afsætningen af den del af slaggelageret, der ved kontraktstart er deklareret til genanvendelse, eller som på baggrund af prøveudtagning foretaget inden kontraktstart efterfølgende deklareres til genanvendelse.

Den udbudte aftale vil som udgangspunkt løbe i en periode på 2 år, startende 1.1.2019, men med mulighed for, at AFATEK kan forlænge aftalen med 12 måneder (som option).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90500000
90510000
90514000
90513400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftag af anslået 220 000 ton slagge til genanvendelse pr. år. Leverandøren skal sørge for afsætning af den godkendte slagge, der befinder sig på AFATEKs slaggepladser pr. 1.1.2019, samt den slagge der i kontraktperioden tilføres og godkendes fra AFATEKs slaggepladser.

Ydelsen består blandt andet i markedsføring, salg, levering / ordre-afvikling, afgivning af nødvendige anmeldelser og søgning af tilladelser samt rapportering om leverancer og salg.

Den udbudte aftale vil som udgangspunkt løbe i en periode på 2 år, startende 1.1.2019, men med mulighed for, at AFATEK kan forlænge aftalen med 12 måneder (som option).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AFATEK har mulighed for at forlænge kontraktens varighed med 12 måneder (som option).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

AFATEK har mulighed for at forlænge kontraktens varighed med 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ridende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.089