23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 193-436597
Offentliggjort
07.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221446&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Valgt firma

(14.03.2019)
Ragn-Sells
U-vej 3-5
2300 København S

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Louise Dithmar
Telefon: +45 44857728
E-mail: lhd@vestfor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221446&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221446&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation

 

Sagsnr.: 18-03115
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

ARC og Vestforbrænding (herefter kaldet Ordregiver) har indgået aftale med HCS om behandling af indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) fra Københavns Kommune. Inden levering til HCS skal den indsamlede KOD læsses om til containere eller trailere, således at der kan leveres i fulde læs af minimum 25 tons. Den udbudte ydelse omfatter således håndtering af indsamlet KOD i form af indvejning, registrering, kontrol, omlastning og transport af KOD til HCS’ anlæg. Den samlede mængde KOD fra Københavns Kommune forventes at udgøre ca. 12-16 000 tons pr. år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Omlastning og transport af kildesorteret organisk dagrenovation

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90511200
90512000
90513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

ARC og Vestforbrænding (herefter kaldet Ordregiver) har indgået aftale med HCS om behandling af indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (herefter kaldet KOD) fra Københavns Kommune. Inden levering til HCS skal den indsamlede KOD læsses om til containere eller trailere, således at der kan leveres i fulde læs af minimum 25 tons. Den udbudte ydelse omfatter således håndtering af indsamlet KOD i form af indvejning, registrering, kontrol, omlastning og transport af KOD til HCS’ anlæg. Den samlede mængde KOD fra Københavns Kommune forventes at udgøre ca. 12-16 000 tons pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 100 %
Pris - Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse på op til 3 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i CVR-registeret eller RUT-registeret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og ansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og tingsskade. Dokumentation skal på anmodning fra Ordregiver kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt;

2) Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 10% af den samlede kontraktsum pr. delaftale pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) 1 sammenlignelig reference inden for de sidste 3 år vedrørende fraktioner af samme art, med angivelse af beløb, den tidsmæssige udførelse af kontrakten, samt kunden. Er det ikke muligt at angive referencen eller referencer overhovedet, skal Tilbudsgiver angive hvilke ledende medarbejdere der skal anvendes til udførelse af kontrakten, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer. Det er et krav, at de anførte medarbejdere har mindst 2 års erfaring inden for håndtering af den udbudte ydelse;

2) Tilbudsgiver skal have en typegodkendt og verificeret brovægt, som skal kunne forevises på forlangende;

3) Det er et krav at de vejgående køretøjer Leverandøren anvender til udførelse af ydelsen som minimum overholder EURO-6 normen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018

Send til en kollega

0.096