23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=221247&B=&PS=1&PP=

Udbyder

Femern A/S

Rammeaftale om udarbejdelse og redigering af engelske journalistiske tekster og andre relaterede opgaver


Femern A/S

Opgavebeskrivelse Femern A/S har behov for en Journalist til udarbejdelse og redigering af engelske journalistiske tekster, herunder både fagtekster (juridiske, ingeniørfaglige, miljøfaglige mv.) og tekster, der er målrettet det brede publikum.
Femern A/S har derudover behov for bistand i forbindelse med kvalitetssikring og redigering af tekster oversat fra dansk til engelsk, og Leverandøren skal være Femern A/S behjælpelig med at sikre at selskabets engelske kommunikation har en høj sproglig kvalitet og fungerer optimalt i forhold til den relevante målgruppe.
Hertil kommer, at Femern A/S forventer, at Leverandøren kan rådgive og vejlede Femern A/S, indtil en opgaven er leveret hos Femern A/S. Rådgivningen skal eksempelvis relatere sig til valg af målgruppe og kvalitetssikring af tekster udarbejdet af Femern A/S selv.
Annonceret 8. oktober 2018 12:00:00 CEST
Deadline 8. november 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud
CPV kode 92312210
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 800 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=221247&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Maksimalt 5 ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i opgavebeskrivelsens pkt. 2.2. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med udarbejdelse af journalistiske tekster om infrastrukturprojekter større vægt end andre referencer.

Kontaktperson

Navn Mikkel Mølgaard
Telefon +45 22336597
E-mail mmd@femern.dk

Ordregiver

Navn Femern A/S
Adresse Vester Søgade 10
1601 København V
DK
Telefon +45 22336597
E-mail mmd@femern.dk
WWW https://femern.com/da

Kommentarer

Kommentarer til ændringer Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

 

Send til en kollega

0.128