23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-439078
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.11.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219821&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(20.10.2018)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 05-11-2018
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-11-2018
Time: 23:59

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 05-11-2018
Time: 23:59
Læses:
Dato: 16-11-2018
Time: 23:59


Yderligere oplysninger
Ordregiver ændret kravet i udbudsmaterialet - udvælgelseskriteriet - under referencer, for delkontrakt 1 og delkontrakt 2, således at
Delkontrakt 1:
Udgår:
”En reference som har omfattet drift af en CISCO Telefoniinfrastuktur med 5 000 slutbrugere eller derover”.
Erstattes af:
”En reference som har omfattet drift af en CISCO Telefoniinfrastuktur med 2 500 slutbrugere eller derover”.
Delkontrakt 2:
Udgår
”En reference som har omfattet drift af en Mitel MX-One Telefoniinfrastuktur med 5 000 slutbrugere eller derover”.
Erstattes af:
”En reference som har omfattet drift af en Mitel MX-One Telefoniinfrastuktur med 2 500 slutbrugere eller derover”.

Drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af Region Hovedstaden Telefoniinfrastruktur


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Boris Van Dijk
Telefon: +45 38665808
E-mail: boris.van.dijk@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219821&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219821&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af Region Hovedstaden Telefoniinfrastruktur

 

Sagsnr.: 18034274
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72315200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstadens kontrakt om drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af Region Hovedstadens telefoniinfrastruktur genudbydes. Udbudsformen gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i udbuddet, men kun ansøgere som Ordregiver opfordrer hertil, kan afgive tilbud. (ved en prækvalifikation - prækvalificerede ansøgere). Udbuddet vedrører en offentlig kontrakt, der udbydes som delkontrakt 1 og delkontrakt 2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50332000
50334100
45314000
45314100
51340000
45314120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte delkontrakt 1 med relaterede services omfatter:

Driftsydelser vedr. drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af regionens telefoniinfrastrukturservices primært baseret på Cisco og Verint teknologi på en stor del af Regionens lokaliteter. Infrastruktur services omfatter også videotelefoni og kontaktcenterservices.

Driftsydelsen skal kunne leveres 24/7 - 365.

Regionens Cisco telefoni benyttes af ca. 16 000 brugere og omfatter følgende elementer:

- Cisco telefoni og kontaktcenter infrastruktur,

- Cisco video infrastruktur,

- Verint voice recording,

- Wallboardløsning,

- PeterConnect integration til personsøger system.

Tilbudsgiver skal kunne være til stede on-site på en hvilken som helst af Ordregivers lokaliteter indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

Tilbudsgiver skal benytte egne Management systemer, som primære systemer. Ordregivers systemer fungerer som ekstra systemer, idet disse bruges som kontrolsystemer af Ordregiver.

Tilbudsgiver skal benytte Ordregivers IT - Service Management System (Baseret på Service Now) og Ordregiver stiller et antal brugerlicenser til rådighed herfor.

Tilbudsgivers kundevendte medarbejdere og faste mødedeltagere skal kunne beherske dansk i skrift og tale, men det accepteres, at specialister kommunikerer på engelsk i skrift og tale.

Delkontrakt 1 omfatter en overdragelsesfase, som forventes at løbe fra kontrakt-underskrift og 5 måneder frem. Der er Ingen virksomhedsoverdragelse eller forpligtelser til at overtage medarbejdere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af delkontrakt 1 med op til 36 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Delkontrakt 1:

Hvis der modtages flere egnede ansøgninger om deltagelse end det fastsatte antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil Ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sageligt skøn, ved at udvælgelsen sker i henhold til nedenstående prioritering:

- Prioritering 1):

- - Ordregiver vil vurdere op til 10 referencer inden for de seneste 3 år. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 10 referencer i alt som vil blive taget i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 10 referencer, vil alene de 10 første angivne referencer i ESPDèn blive vurderet og taget i betragtning.

Udvælgelsen scores i forhold til den udbudte opgave, efter antal referencer og relevans i forhold til den bedste og mest relevante tekniske og faglige formåen, vurderet på grundlag af ansøgers referencer, der dokumenterer erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder ansøgers erfaring med de produkter som Ordregiver benytter jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 samt driftsmiljøernes størrelse og kritikalitet og erfaring med levering til tilsvarende kunder,

- Prioritering 2):

- - Hvor flere referencer vurderes lige, jf. prioritering 1, er største gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, der fremlægges regnskab for, afgørende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delkontrakt 1:

- Option nr. 1: Ordregiver har option på, at kunne forlænge delkontrakt 1 med op til 36 måneder,

- Option nr. 2: Drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af yderligere Infrastruktur. Services i kontraktperioden i takt med udviklingen af Ordregivers Telefoniinfrastruktur,

- Option nr. 3: Levering af timebaserede ydelser til projekter i forbindelse med ændringer og udvikling af Ordregivers Telefoniinfrastruktur,

-Option nr. 4: Ændrede serviceniveauer,

Optionerne nr. 1,2,3 og 4, medtages i evalueringen.

- Option nr. 5: Cloudtelefoni,

- Option nr. 6: Cloud video,

- Option nr. 7: Cloud kontaktcenter, cloud baserede ydelser.

- Option nr. 8: Cloud omstillingsbord.

Optionerne nr. 5, 6, 7 og 8, medtages ikke i evalueringen.

Der henvises til udbudsmaterialet, for en nærmere beskrivelse af optionerne

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50332000
50334100
45314000
45314100
45314120
51340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte delkontrakt 2 med relaterede services omfatter:

- Driftsydelser vedr. drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af regionens telefoniinfrastrukturservices primært baseret på Mitel MX-ONE og CMG teknologi på en stor del af Regionens lokaliteter. Infrastruktur services omfatter både telefoni og omstillingsbord.

Driftsydelsen skal kunne leveres 24/7 - 365

Regionens Mitel telefoni benyttes af ca. 10 000 brugere og omfatter følgende elementer:

- Mitel MX-ONE telefoni,

- CMG omstillingsbord.

Tilbudsgiver skal kunne være til stede on-site på en hvilken som helst af Ordregivers lokaliteter indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

Tilbudsgiver skal benytte egne Management systemer, som primære systemer. Ordregivers systemer fungerer som ekstra systemer, idet disse bruges som kontrolsystemer af Ordregiver.

Tilbudsgiver skal benytte Ordregivers IT - Service Management System (Baseret på Service Now) og Ordregiver stiller et antal brugerlicenser til rådighed herfor.

Tilbudsgivers kundevendte medarbejdere og faste mødedeltagere skal kunne beherske dansk i skrift og tale, men det accepteres, at specialister kommunikerer på engelsk i skrift og tale.

Delkontrakt 2 omfatter en overdragelsesfase, som forventes at løbe fra kontrakt-underskrift og 5 måneder frem. Der er Ingen virksomhedsoverdragelse eller forpligtelser til at overtage medarbejdere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at kunne forlænge delkontrakt 2 med op til 36 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Delkontrakt 2:

Hvis der modtages flere egnede ansøgninger om deltagelse end det fastsatte antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil Ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sageligt skøn, ved at udvælgelsen sker i henhold til nedenstående prioritering:

- Prioritering 1):

- - Ordregiver vil vurdere op til 10 referencer inden for de seneste 3 år. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 10 referencer i alt som vil blive taget i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 10 referencer, vil alene de 10 første angivne referencer i ESPDèn blive vurderet og taget i betragtning.

Udvælgelsen scores i forhold til den udbudte opgave, efter antal referencer og relevans i forhold til den bedste og mest relevante tekniske og faglige formåen, vurderet på grundlag af ansøgers referencer, der dokumenterer erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder ansøgers erfaring med de produkter som Ordregiver benytter jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 samt driftsmiljøernes størrelse og kritikalitet og erfaring med levering til tilsvarende kunder.

- Prioritering 2):

- - Hvor flere referencer vurderes lige, jf. prioritering 1, er største gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, der fremlægges regnskab for, afgørende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delkontrakt 2:

- Option nr.1: Ordregiver har option på at kunne forlænge delkontrakt 2 med op til 36 måneder,

- Option nr. 2: Drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af yderligere Infrastruktur. Services i kontraktperioden i takt med udviklingen af Ordregivers Telefoniinfrastruktur,

- Option nr. 3: Levering af timebaserede ydelser til projekter i forbindelse med ændringer og udvikling af Ordregivers Telefoniinfrastruktur,

- Option nr. 4: Ændrede serviceniveauer,

Optionerne nr. 1,2,3 og 4 medtages i evalueringen.

- Option nr. 5: Cloudtelefoni,

- Option nr. 6: Cloud video,

- Option nr. 7: Cloud kontaktcenter,

- Option nr. 8: Cloud omstillingsbord.

Optionerne nr. 5,6,7 og 8 medtages ikke i evalueringen.

Der henvises til udbudsmaterialet, for en nærmere beskrivelse af optionerne

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

For hver tildelt delkontrakt, som tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for delkontraktens gennemførsel og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidariske hæftende deltagere.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Inden kontraktens udløb

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7.

Virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, skal først anmode om deltagelse ved gennemførsel af en prækvalifikation.

En ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation, aflevere et »Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument«, (ESPD), hvori ansøgeren skal afgive erklæringer i forbindelse med egnethed og udvælgelse jf. udbudsbekendtgørelsens, Del III.1) - III.1.2) og III. 1.3).

Ansøger skal for hver delkontrakt, som ansøger anmoder om deltagelse i, afgive en ESPD-erklæring, for at kunne byde på delkontrakten.

Prækvalifikationsbetingelserne og ESPD samt det øvrige udbudsmateriale er tilgængeligt via det internetbaserede eSourcing-system Complete Tender Management i regi af Ordregivers udbudssystem — EU — Supply, hvorfra udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationsbetingelser og ESPD, kan downloades ved at anvende det anviste link jf. punkt 1.3) »Kommunikation«: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=191513&B=HOVEDSTADEN

Fristen i punkt IV 2.2) »Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse« er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af indledende — og endeligt tilbud, fastsættes i udbudsmaterialet.

Fristen i punkt IV 2.6) » Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud« er alene gældende for det endelige tilbud.

I overensstemmelse med udbudsloven vil Region Hovedstaden for hver udbudt delkontrakt, indlede en forhandling med de for delkontrakten prækvalificerede ansøgere, som har fremsendt et indledende/forhandlingstilbud på delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 2. Formålet med forhandlingerne, er at få præciserede den enkelte delkontrakts kravspecifikation, samt at tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud og med eventuelt tilpasninger af tilbudsmaterialet, samt at indkredse hvorledes, at Ordregivers behov bedst opfyldes. Ethvert indledende/forhandlingstilbud, der indleveres til tiden, kan deltage i den efterfølgende forhandling i det alle prækvalificerede tilbudsgivere på hver delkontrakt, vil blive inviteret, uanset om de indledende tilbud i øvrigt er konditionsmæssige. Det forventes, at der for hver udbudt delkontrakt, afholdes op til 2 forhandlingsrunder. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlings-runder, herunder udarbejdelse af yderligere eller reviderede tilbud og reviderede udbudsmateriale.

Deltagere vil ikke modtage vederlag for deltagelse i forhandlingerne samt tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive forhandlingstilbud eller endeligt tilbud er Ordregiver uvedkommende.

Sikkerhedsstillelse og garantier: Nærmere oplysninger herom fremgår af udbudsmaterialet.

En række kontrakt underbilag i hver delkontrakt, er ikke offentliggjort i EU -Supply — CTM, af hensyn til datasikkerheden i Region Hovedstaden, jf. udbudslovens § 132, stk. 2. Bilagene fremsendes alene til de prækvalificerede ansøgere. Disse vil skriftligt blive pålagt fortrolighed om bilagene, hvilket er strafferetligt sanktioneret. Det gælder følgende underbilag: Bilag 1b-2 Udstyrsliste, Bilag 1b-3 Dokumentation af Telefoni Bilag 1e-, Kundens designdokumenter for telefoniområdet med tilhørende bilag:1 Bilag 1e Telefoni-design.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noger mæglingsorgan i Danmark
x
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af Ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, eller hvis der er tale om rammeaftale, inden 6 måneder fra Ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem Ordregiveren vil indgå̊ kontrakt med. Mere udførlig beskrivelse findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: https://erhvervsstryelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.107