23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-440062
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91998903.aspx

Udbyder

N1 A/S

Opdateringer

Annullering
(29.03.2019)

Stationshuse til mellemspændingsanlæg, sikringslister og montage


N1 A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
N1 A/S
28331878
Over Bækken 6
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
Telefon: +45 70151560
E-mail: stely@n1.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91998903.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://n1.dk/

I.1) Navn og adresser
Konstant Net A/S
21262498
Dusager 22
Århus N
8200
Danmark
E-mail: kontakt@konstant.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.konstant.dk

I.1) Navn og adresser
Dinel A/S
25706900
Knudsminde 10
Odder
8300
Danmark
E-mail: dinel@dinel.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinel.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91998903.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91998903.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-Udbud på Stationshuse til mellemspændingsanlæg, Sikringslister og Montage

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31200000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

EU-Udbud på Stationshuse til mellemspændingsanlæg, Sikringslister og Montage..

Ordregiver har behov for en årlig anskaffelse af ca. 300 stk. stationshuse til mellemspændingsanlæg, transformere, lavspændingsmateriel samt montage i forbindelse med udskiftning af allerede eksisterende stationshuse samt etablering af ny udstykninger.

Udbuddet gennemføres som et fællesudbud. N1 A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men Rammeaftalerne indgås med N1 A/S, Konstant Net A/S og Dinel A/S.

Udbuddet er opdelt i delaftaler jf. nedenstående:

- Delaftale 1: Stationshuse til mellemspændingsanlæg,

- Delaftale 2: Sikringslister,

- Delaftale 3: Montage.

Tryk her https://permalink.mercell.com/91998903.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

En kombinationsrabat kan afgives, såfremt Tilbudsgiveren er prækvalificeret på både delaftale 1 og 3.

Yderlig beskrivlelse af evalueringsmetoden samt mulighed for at tage forbehold for delaftale 3 fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 13 Evalueringsmetode.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Stationshuse til mellemspændingsanlæg

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31200000
31210000
31211000
31682300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af både indendørs- og udendørsbetjente Stationshuse til 10 og 20 kV mellemspændingsanlæg jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringsprocedure / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i optil 3 x 12 måneder på uændret vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 5-8 Ansøgere som opfylder Ordregivers krav til egnethed, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge Ansøgeren på baggrund af:

- De Ansøgere der har angivet referencer med levering af samme typer af stationshuse som de udbudte,

- Sekundært vil der lægges vægt på referencer med størst antal leverede stationshuse pr. reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vurdering af kriteriet "Leveringsprocedure" vil ske på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse i Bilag 4A jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.1.1.2. Ordregiver vil i forhold til Delaftale 1 og Delaftale 3 tildele delaftalerne i forhold til, hvad der samlet set giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. udbudsbetingelserne pkt. 13 - Evalueringsmetode.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Sikringslister

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31200000
31210000
31211300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af Sikringslister jf. Kravspecifikationen Bilag 1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i optil 3 x 12 måneder på uændret vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 5-8 Ansøgere som opfylder Ordregivers krav til egnethed, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge Ansøgeren på baggrund af:

- De Ansøgere der har angivet referencer med levering af samme type sikringslister som de udbudte,

- Sekundært vil der lægges vægt på referencer med størst antal leverede sikringslister pr. reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Montage

 

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51110000
51111300
51120000
31300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af komplette og fuldt monteret stationshuse herunder koordinering af hele ordreflowet fra bestilling til modtagelse af et fuld monteret stationshus herunder fremsendelse af ordre til Ordregivers leverandører af komponenter, koordinering med Ordregivers indkøber/projektledere, fremsendelse af ordrebekræftelse, levering til Ordregivers anviste leveringssted, mv. jf. Kravspecifikationen Bilag 1.

Konstant Net A/S og Dinel A/S tilslutter sig ikke fra start Aftalen på Delaftale 3 begge parter har dog mulighed for at tilslutte sig aftalen - hver for sig - i løbet af aftaleperioden. Konstant Net A/S og Dinel A/S har ikke har pligt til at tilslutte sig på et senere tidspunkt, men har udelukkende en mulighed herfor. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i optil 3 x 12 måneder på uændret vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der findes flere end 5-8 Ansøgere som opfylder Ordregivers krav til egnethed, vil udvælgelsen ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge Ansøgeren på baggrund af:

- De Ansøgere der har angivet referencer med levering af de største og mest relevante referencer,

- Sekundært vil der lægges vægt på referencer med flest antal leverede montager af Stationshuse pr. reference.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vurdering af kriteriet "Organisering" vil ske på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse i Bilag 4B jf. udbudsbetingelserne pkt. 12.1.3.2. Ordregiver vil i forhold til Delaftale 1 og Delaftale 3 tildele delaftalerne i forhold til, hvad der samlet set giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Yderlig beskrivelse af evalueringsmetoden fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 13.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

- Samlet årsomsætning, Egenkapital, Soliditetsgrad.

Oplysningerne skal angives for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Derudover skal Ansøger oplyse, Ansøgers forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til Økonomisk og finansiel kapacitet:

- Der stilles følgende mindstekrav til Ansøgernes økonomiske og finansiel kapacitet: Samlet årsomsætning: Ansøger har en samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på minimum:

- Delaftale 1: 12 000 000 DKK,

- Delaftale 2: 8 000 000 DKK,

Delaftale 3: 8 000 000 DKK.

Såfremt der Ansøges om prækvalifikation på to (2) delaftaler er det et mindstekrav at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 16 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Såfremt der ansøges om prækvalifikation på tre (3) delaftaler er det et mindstekrav at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 25 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Egenkapital:

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Soliditetsgrad:

- Ansøger har en soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på minimum: Delaftale 1: 20%, Delaftale 2: 15%, Delaftale 3: 15%. Såfremt der ansøges om prækvalifikation på to (2) eller flere delaftaler er det et mindstekrav at: Ansøger som minimum har en soliditetsgrad på 20% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Erhvervsansvarsforsikring: Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på mindst 5 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK på tingsskade. Såfremt Ansøgeren ikke har eksisteret i 3 år, skal afsluttet regnskab samt ledelseserklæring (eller tilsvarende dokumentation) fremsendes, uanset om seneste balancedato er mindre en 6 måneder før anmodningsdatoen i nærværende udbud. Ledelseserklæringen skal som minimum bekræfte, at ovenstående mindstekrav til omsætning og egenkapital er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Delaftale 1 - Stationshuse til mellemspændingsanlæg: Referencer for leverancer gennemført i løbet af de sidste 3 år, der dokumenterer ansøgers betydeligste leverancer af stationshuse til mellemspændingsanlæg til det skandinaviske marked og/eller leverancer til markeder svarende til skandinavisk klima. Følgende oplysninger skal angives pr. reference: Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, Beskrivelse af leverancen herunder antal leverede stationshuse pr. år, Modtager af leverancerne. Delaftale 2 - Sikringslister: Referencer for leverancer gennemført i løbet af de sidste 3 år, der dokumenterer ansøgers betydeligste leverancer af sikringslister som er tilsvarende de udbudte. Følgende oplysninger skal angives pr. reference: Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, Beskrivelse af leverancen herunder antal leverede sikringslister pr. år., Modtager af leverancerne. Delaftale 3 - Montage: Referencer for leverancer gennemført i løbet af de sidste 3 år, der dokumenterer Ansøgers betydeligste leverancer af montage som er tilsvarende den udbudte. Følgende oplysninger skal angives pr. reference: Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, Beskrivelse af leverancen på lignende arbejde inkl. antal leveret montage pr. år jf. Kravspecifikation bilag 1.3 - Montage, Modtager af leverancerne

Gældende for alle 3 Delaftaler: Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør. Er der angivet mere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer på listen der vil ligge til grund for evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Delaftale 1: Mindstekrav til Teknisk og faglig kapacitet: Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år, og at der pr. reference er leveret minimum 50 stk. Stationshuse til mellemspændingsanlæg pr. år til en el forsyningsvirksomhed,

- Delaftale 2: Mindstekrav til Teknisk og faglig kapacitet: Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år vedrørende levering af sikringslister som er tilsvarende de udbudte,

- Delaftale 3: Mindstekrav til Teknisk og faglig kapacitet: Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst 2 relevant reference inden for de seneste 3 år vedrørende levering af montage som de udbudte, og at der pr. reference er leveret minimum 20 stk. montage arbejde pr. år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Krav til sikkerhedsstillelser er angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive Tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres Tilbud. Baserer en Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal Ansøgeren medsende en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at Ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal afleveres elektronisk på Mercell A/S. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der med fordel kan anvendes browseren Crome. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og Tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk eller tysk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Mercell A/S. Der forventes afholdt 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Kontrakten på baggrund af det foreløbige Tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.105