23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 195-441590
Offentliggjort
10.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92383122.aspx

Udbyder

MOE A/S på vegne af entreprisens parter

Vindere

Årlig håndtering af ca. 11 400 ton slam (vådvægt)

(28.01.2019)
Miljøservice A/S
Ådalen 13 A
6600 Vejen

Årlig håndtering af ca. 9 500 ton slam (vådvægt)

(28.01.2019)
HedeDanmark A/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Afhentning, transport og slutanbringelse af biogødning fra 19 renseanlæg hos syv forsyninger på Sjælland og Lolland


MOE A/S på vegne af entreprisens parter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
MOE A/S på vegne af entreprisens parter
64045628
Buddingvej 272
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Finn Torben Rasmussen
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92383122.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moe.dk/

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
Kalundborg
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalfor.dk

I.1) Navn og adresser
Vordingborg Rens A/S
Vordingborg
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vordingborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Faxe Spildevand A/S
Faxe
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxeforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Ringsted Centralrenseanlæg A/S
Ringsted
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringstedforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
SK- Spildevand A/S
Korsør
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Odsherred Spildevand A/S
Grevinge
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherredforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Lolland Spildevand A/S
Nakskov
Danmark
E-mail: fitr@moe.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lollandforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92383122.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92383122.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afhentning, transport og slutanbringelse af biogødning fra 19 renseanlæg hos 7 forsyninger på Sjælland og Lolland

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513700
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

7 forsyningsselskaber på Sjælland og Lolland udbyder herved Afhentning, transport og slutanbringelse af biogødning fra 19 renseanlæg hos 7 forsyninger på Sjælland og Lolland som offentlig udbud.

Biogødning fra følgende forsyninger og renseanlæg (19 stk.) på Sjælland og Lolland skal formidles, og som hovedregel vil slutanbringelse på landbrugsjord være slutdestinationen. Der er dog enkelte renseanlæg, hvor biogødningen ikke lever op til kvalitetskravene for direkte udbringning på landbrugsjord, og disse mængder skal også formidles. Af Arbejdsbeskrivelsen fremgår, for de enkelte renseanlæg, kvaliteten af slammet, som billedet ser ud for nærværende.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Årlig håndtering af ca. 9.500 ton slam (vådvægt)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprenøren skal administrere opgaven efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" (Miljøbeskyttelsesloven) jf. lovbekendtgø-relse nr. 1121 af 3.9.2018 og "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" (Slambekendtgørelsen) jf. bekendtgørelse nr. 1001 af 27.6.2018 samt "Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål" (Tilsynsbekendtgørelsen) jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 24.1.2000 med senere ændringer.

Omfanget af opgaven er nærmere beskrevet i Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Hvor biogødningen ikke opfylder kvalitetskravene til direkte udbringning på landbrugsjord (A-slam), men er kategoriseret som B-slam (overskridelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer jf. Tilsynsbekendtgørelsen), eller er kategoriseret som C-slam (overskridelse af grænseværdier for tungmetaller jf. Tilsynsbekendtgørelsen) skal entreprenøren formidle biogødningen efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Det skal understreges, at bygherren i forbindelse med entreprisens gennemførelse kun har økonomisk mellemværende med entreprenøren, der dermed skal have indarbejdet alle udgifter ved entreprisen i tilbudssummen. Der afregnes månedsvis efter håndteret slammængde (ton/måned).

Delentreprise 1:

- Petersværft Renseanlæg, Petersværftsvej 4 A, 4772 Langebæk,

- Præstrø Renseanlæg, Hestehavevej 3 A, 4720 Præstø,

- Vordingborg Renseanlæg, Ole Borchsvej 4, 4760 Vordingborg,

- Stege Renseanlæg, Skydebanevej 10, 4780 Stege,

- Rødbyhavn Renseanlæg, Gl. Badevej 8, 4970 Rødby,

- Nakskov Renseanlæg, Miljøvej 9, 4900 Nakskov,

- Horslunde Renseanlæg, Fasanvej 11, 4913 Horslunde,

- Søllested Renseanlæg, Jernbanegade 19 A, 4920 Søllested,

- Hunseby Renseanlæg, Hunseby Strandvej 52, 4930 Maribo,

- Dannemare Renseanlæg, Østervej 3A, 4983 Dannemare (opstart ultimo 2019).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Årlig håndtering af ca. 11.400 ton slam (vådvægt)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprenøren skal administrere opgaven efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" (Miljøbeskyttelsesloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3.9.2018 og "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" (Slambekendtgørelsen) jf. bekendtgørelse nr. 1001 af 27.6.2018 samt "Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål" (Tilsynsbekendtgørelsen) jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 24.1.2000 med senere ændringer.

Omfanget af opgaven er nærmere beskrevet i Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Hvor biogødningen ikke opfylder kvalitetskravene til direkte udbringning på landbrugsjord (A-slam), men er kategoriseret som B-slam (overskridelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer jf. Tilsynsbekendtgørelsen), eller er kategoriseret som C-slam (overskridelse af grænseværdier for tungmetaller jf. Tilsynsbekendtgørelsen) skal entreprenøren formidle biogødningen efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Det skal understreges, at bygherren i forbindelse med entreprisens gennemførelse kun har økonomisk mellemværende med entreprenøren, der dermed skal have indarbejdet alle udgifter ved entreprisen i tilbudssummen. Der afregnes månedsvis efter håndteret slammængde (ton/måned).

Delentreprise 2:

- Faxe Renseanlæg, Lindegårdsvej 9, 4640 Faxe,

- Haslev Renseanlæg, Levetoftevej 37 B, 4690 Haslev,

- Ringsted Centralrenseanlæg, Møllevej 16, 4100 Ringsted.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Årlig håndtering af ca. 12 800 ton slam (vådvægt)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprenøren skal administrere opgaven efter den til enhver tid gældende lovgivning, herunder "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" (Miljøbeskyttelsesloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3.9.2018 og "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" (Slambekendtgørelsen) jf. bekendtgørelse nr. 1001 af 27.6.2018 samt "Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål" (Tilsynsbekendtgørelsen) jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 24.1.2000 med senere ændringer.

Omfanget af opgaven er nærmere beskrevet i Arbejdsbeskrivelsen (AB).

Hvor biogødningen ikke opfylder kvalitetskravene til direkte udbringning på landbrugsjord (A-slam), men er kategoriseret som B-slam (overskridelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer jf. Tilsynsbekendtgørelsen), eller er kategoriseret som C-slam (overskridelse af grænseværdier for tungmetaller jf. Tilsynsbekendtgørelsen) skal entreprenøren formidle biogødningen efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Det skal understreges, at bygherren i forbindelse med entreprisens gennemførelse kun har økonomisk mellemværende med entreprenøren, der dermed skal have indarbejdet alle udgifter ved entreprisen i tilbudssummen. Der afregnes månedsvis efter håndteret slammængde (ton/måned).

Delentreprise 3:

- Fuglede Renseanlæg, Tystrupvej 3 C, 4480 St. Fuglede,

- Ornum Renseanlæg, Åløkkevej 2 A, 4281 Gørlev,

- Kalundborg Renseanlæg, Dokhavsvej 15, 4400 Kalundborg,

- Nykøbing Sj. Renseanlæg, Fregatvej 4, 4500 Nykøbing Sj.,

- Fårevejle Renseanlæg, Adelers Allé 198 B, 4540 Fårevejle,

- Slagelse Renseanlæg, Dalsvinget 7-9, 4200 Slagelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Samlet årsomsætning:

- Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Specifik gennemsnitlig omsætning:

- Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:

- - Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse virksomhedens specifikke gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Ved specifik gennemsnitlig årsomsætning menes virksomhedens gennemsnitlige årsomsætning på tilsvarende opgaver, hvorved menes afhentning, transport og slutanbringelse af biogødning fra offentlige renseanlæg. Indenfor de seneste 3 regnskabsår skal virksomheden have haft en specifik gennemsnitlig årsomsætning på 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren anmodes om dokumentation for referencer og teknisk formåen i det omfang det skønnes relevant. Bl.a. kan kontakt til referencernes ordregivere komme på tale i forbindelse med eventuelle miljøsager. Lastbiler, trækkere, tankvogne, traktorer mv., der benyttes af transport af biogødning imellem renseanlæg og bruger eller imellem mellemdeponi og bruger, skal være forsynet med Euro 5 motorer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren skal til hver af de 7 kontrakter skal udstede en sikkerhedsstillelse på kr. 100 000 jævnfør "paradigme for sikkerhedsstillelse".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2018

Send til en kollega

0.089