23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-443473
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
INGENIØR´NE A/S
Kokholm 16
6000 Kolding
Kontaktperson: Kurt Smedegaard Larsen
Telefon: +45 22529707
E-mail: ksl@ingenior-ne.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.11.2018 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyqnaudlow

Udbyder

Tønder Kommune - Tøndermarsk initiativet

Byomdannelse i Højer


Tønder Kommune - Tøndermarsk initiativet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune Tøndermarsk initiativet
Wegners Plads 2 6270 Tønder
Højer
6280
Danmark
Kontaktperson: Erik Jespersen
Telefon: +45 25702352
E-mail: eje@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.toender.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyqnaudlow
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
INGENIØR´NE A/S
Kokholm 16
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Kurt Smedegaard Larsen
Telefon: +45 22529707
E-mail: ksl@ingenior-ne.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.toender.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cyqnaudlow
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tønder Kommune Byomdannelse i Højer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71420000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med byomdannelsen og den fysiske opgradering af Højer ønsker Partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet at styrke Højers kulturmiljø så det fremstår i høj kvalitet med bevaringsværdige og fredede bygninger.

Omdannelsen i Højer og Højer Byfond skal løfte Højer by som Porten til Tøndermarsken ved at restaurere de historiske huse, skabe nye byrum af høj kvalitet og fortælle byens historie gennem nye oplevelser.

Opgaven omfatter projektering og entrepriseudbud af denne transformation og byomdannelse af Højer. Opgave og proces er detaljeret beskrevet i "Program for landskabsarkitektopgaven byomdannelsen i Højer"

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 710 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Højer By, Tønder Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøbet omfatter projektering af byomdannelse af Højer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt, der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede ansøgere, vil Tønder Kommune udvælge de 3 ansøgere, der ud fra en samlet vurdering af (1) økonomi (afsnit lll.1.2), 2 erfaring med lignende opgaver, vurderes som bedst til at kunne løse opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr. (hvis haves) adresse, samt navn og kontaktoplysninger for ansøgers kontaktperson;

2) Tønder Kommune vil udelukke ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf.udbudslovens § 135 og 136. Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives;

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

3) Ansøgers omsætning, resultat og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

4) Om der er sket væsentlige ændringer (negative eller positive) i virksomhedens økonomiske forhold siden seneste afsluttede årsregnskab.

Såfremt ansøger har en gyldig grund til ikke at afgive oplysningerne (f. eks. fordi ansøger har eksisteret i kortere tid end 3 år), kan ansøger afgive de efterspurgte oplysninger for den periode, ansøger har eksisteret.

Ansøger skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives.

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør) den anden enhed skal i dette tilfælde udfylde et ESPD.

Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sig solidarisk hæftelse for ansøgers opfyldelse af den udbudte kontrakt;

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De afgivne oplysninger vurderes af bygherre.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

5) Referenceliste: Liste over sammenlignelige projekter udført i totalrådgivning eller i ynderrådgivning til totalrådgiver ansøger har udført i løbet af de seneste 6 år. Referencerne suppleres, hvis muligt med oplysninger om bygherres navn, udførelsestid- og sted.

Der må maksimalt afleveres 5 referencer i ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De afgivne oplysninger vurderes af bygherre.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Tønder Kommune
Tønder
Tønder
6270
Danmark
Telefon: +45 74929292
E-mail: toender@toender.dk

Internetadresse: www.toender.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Telefon: +45 74929292
E-mail: toender@toender.dk

Internetadresse: www.toender.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Tønder Kommune
Wegners Plads
Tønder
6270
Danmark
Telefon: +45 74929292
E-mail: toender@toender.dk

Internetadresse: www.toender.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2018

Send til en kollega

0.101