23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-448150
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

(13.10.2018)
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup
Telefon: +45 25425886
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs

Sagsnr.: 2018/003946
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

Estimeret årligt forbrug på 125 000 000 kWh.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opfattelse, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse, idet undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF art. 32, stk. 3, litra c og er implementeret i dansk ret i udbudslovens § 81, stk 1, nr. 3, hvorfor nærværende indkøb er undtaget udbudspligt.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at:

— Elektriciteten indkøbes på en varebørs,

— El-handelsselskabet kan handle i eget navn, men det fremgår af formidlingsaftalen, at ordregiver har ejendomsretten,

— Formidlingsaftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Det er endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at formidlingsydelsen er at sidestille med en finansiel tjenesteydelse, jf. udbudslovens § 21, stk. 1n nr. 5, der dermed er undtaget udbudslovens afsnit II og III.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå formidlingsaftalen med Energi Danmark A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Energi Danmark A/S
17225898
Hedeager 5
Aarhus N
8200
Danmark
Telefon: +45 87426262
Fax: +45 87426263
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 165 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2018

Send til en kollega

0.078