23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-449212
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
12.11.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Konstant Net A/S

Vindere

Delaftale 2: Lavspænding

(15.05.2019)
Kemp & Lauritzen A/S
Albertslund

Delaftale 3: Jordarbejde, område 1

(15.05.2019)
Nordkabel A/S
Aars

Delaftale 5: Jordarbejde, område 3

(15.05.2019)
Entreprenør Jens Karstensen A/S
Horsens

Delaftale 1: Mellemspænding

(15.05.2019)
Kemp & Lauritzen A/S
Albertslund

Delaftale 4: Jordarbejde, område 2

(15.05.2019)
Entreprenør Jens Karstensen A/S
Horsens

Opdateringer

Rettelse
(23.10.2018)

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.2)
I stedet for:
Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15% i hvert regnskabsår.
Læses:
Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15% i gennemsnit i de oplyste regnskabsår.

Anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet


Konstant Net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Konstant Net A/S
21262498
Dusager 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.konstant.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre

Opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Mellemspænding

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre

Opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 90
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede samt referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver for delaftale 1 lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med arbejde med mellemspænding,

- at ansøger har erfaring med arbejder på el-forsyningsnet; herunder koblinger, fejlfinding, anlæg af transformerstationer mm.,

- at ansøger har erfaring med vagtordninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Delaftalen har nummer TN242670A.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Lavspænding

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 225 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 90
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede samt referencer.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver for delaftale 2 lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med arbejde med lavspænding,

- at ansøger har erfaring med arbejder på el-forsyningsnet; herunder koblinger, fejlfinding, mm.,

- at ansøger har erfaring med vagtordninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Delaftalen har nummer TN452592A.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Jordarbejde, område 1

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 90
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede samt referencer. Samme ansøger kan højst blive prækvalificeret på 2 af delaftalerne 3, 4 og 5. Afgives der ansøgning på både delaftale 3, 4 og 5, bedes ansøger angive, hvilke 2 delaftaler han helst vil prækvalificeres til at afgive tilbud på.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver for delaftale 3-5 lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med jordarbejder omkring el-forsyningsnet,

- at ansøger har erfaring med håndtering af el-kabler.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Delaftalen har nummer TN309235A.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4: Jordarbejde, område 2

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 90
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede samt referencer. Samme ansøger kan højst blive prækvalificeret på 2 af delaftalerne 3, 4 og 5. Afgives der ansøgning på både delaftale 3, 4 og 5, bedes ansøger angive, hvilke 2 delaftaler han helst vil prækvalificeres til at afgive tilbud på.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver for delaftale 3-5 lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med jordarbejder omkring el-forsyningsnet,

- at ansøger har erfaring med håndtering af el-kabler.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Delaftalen har nummer TN021146A.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5: Jordarbejde, område 3

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 90
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede samt referencer. Samme ansøger kan højst blive prækvalificeret på 2 af delaftalerne 3, 4 og 5. Afgives der ansøgning på både delaftale 3, 4 og 5, bedes ansøger angive, hvilke 2 delaftaler han helst vil prækvalificeres til at afgive tilbud på.

I vurderingen af referencerne vil ordregiver for delaftale 3-5 lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med jordarbejder omkring el-forsyningsnet,

- at ansøger har erfaring med håndtering af el-kabler.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Delaftalen har nummer TN224202A.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning,

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst nedenstående for de respektive delaftaler:

1) 20 000 000 DKK ekskl. moms årligt;

2) 60 000 000 DKK ekskl. moms årligt;

3) 8 000 000 DKK ekskl. moms årligt;

4) 20 000 000 DKK ekskl. moms årligt;

5) 12 000 000 DKK ekskl. moms årligt.

Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15% i hvert regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger bedes angive sit årlige gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere,

- Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige forstås:

- Delaftale 1 + 2: Referencer fra anlæg, drift og/eller vedligehold af elforsyningsanlæg,

- Delaftale 3-5: Referencer fra jordarbejder udført i forbindelse med elforsyningsanlæg.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Entreprenørerne skal stilles sikkerhed.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

1.2.2026

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via byggeweb med følgende numre:

- Delaftale 1 - Mellemspænding: TN242670A,

- Delaftale 2 - Lavspænding: TN452592A,

- Delaftale 3 - Jordarbejde, område 1: TN309235A,

- Delaftale 4 - Jordarbejde, område 2: TN021146A,

- Delaftale 5 - Jordarbejde, område 3: 224202A.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2018

Send til en kollega

0.096