23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 201-457319
Offentliggjort
18.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Ramavtal konsulttjänster för restaurering av limniska miljöer


Länsstyrelsen i Stockholms Län

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Länsstyrelsen i Stockholms Län
202100-2247
Box 22067
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Joakim Turesson
E-post: joakim.l.turesson@lansstyrelsen.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal konsulttjänster för restaurering av limniska miljöer

Referensnummer: 114-13882-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90712000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är att etablera ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt att ta fram förstudier samt bygghandlingar för restaureringsåtgärder i limniska miljöer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71311100
71313400
71313440
90712300
90713000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med denna upphandling är att etablera ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt att ta fram förstudier samt bygghandlingar för restaureringsåtgärder i limniska miljöer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 112-255183
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag
556342-2285
Åsögatan 121, 5 tr
Stockholm
116 24
Sverige
E-post: klas.andersson@ekologigruppen.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018

Send til en kollega

0.1