23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 157-281997
Offentliggjort
19.08.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.09.2014 Kl. 12:00

Addresse
Kuben Management A/S
Skibbrogade 3
Att: Rasmus Frandsen
9000 Aalborg

Udbyder

Hasseris Boligselskab, afd. 5

Vindere

Friarealer

(03.09.2015)
Hirtshals Entreprenørforretning A/S
Safirvej 13
9850 Hirtshals

Tag

(04.09.2015)
Toppenberg H.O.K. ApS
Sundsholmen 9
9400 Nørresundby

Hasseris Boligselskab, afd. 5 grønnegården — renovering


Hasseris Boligselskab, afd. 5

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Hasseris Boligselskab, afd. 5
Vesterbro 18
Kontaktpunkt(er): Hasseris Boligselskab
Att: Ulrich Thagaard
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96313110
Mailadresse: info@hasseris-boligselskab.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.hasseris-boligselskab.dk

Yderligere oplysninger fås her: Kuben Management A/S
Skibbrogade 3
Att: Rasmus Frandsen
9000 Aalborg
DANMARK
Mailadresse: rbf@kubenman.dk
Internetadresse: www.kubenman.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Kuben Management A/S
Skibbrogade 3
Att: Rasmus Frandsen
9000 Aalborg
DANMARK
Mailadresse: rbf@kubenman.dk
Internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Kuben Management A/S
Skibbrogade 3
Att: Rasmus Frandsen
9000 Aalborg
DANMARK


I.2)

Type ordregivende myndighed

Offentligt organI.3)

Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne


Del II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Hasseris Boligselskab, afd. 5 grønnegården — renovering — prækvalifikation fag/-storentreprenører.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg SV.

NUTS-kode DK05


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Renovering af almen afdeling bestående af 2 og 3 plan blokke med i alt 492 boliger. Arbejdet omfatter renovering af klimaskærm på bebyggelsen med nyt tag i stålplader, nye isolerede facadeelementer i træ, med klimaskærm i hhv. tegl og træ, vinduer og døre i trl/alu, altaner og trapper i stål.
Ca. 167 lejligheder ombygges til tilgængelighedsboliger, heraf 48 stk. med adgang via nye elevatorer. VVS, ventilation og EL-installation renoveres i alle lejligheder, ligesom der renoveres badeværelser og køkkener. Friarealer renoveres med belægninger, beplantninger, inventar m.v. samt fornyelse af spilde og regnvandsledninger. Arbejdet opdeles i etaper, og alle beboere vil være genhuset, når der udføres arbejder i lejligheden, men der skal tages hensyn til øvrige beboere i bebyggelsen.
Byggeriet udføres i perioden 2015-2018 med forventet byggestart marts 2015.
Der kan bydes på de overordnede fag- og storentrepriser (delaftalerne), men ikke på de enkelte underentrepriser.
Entrepriserne opdeles som følger:
1) friarealer
2) tag
3) facader
4) stål
5) elevator
6) tømrer/snedker
7) murer
8) køkken og bad
9) VVS
10) ventilation
11) el
12) maler.
Nærmere specifikationer af fag-/storentrepriserne fremgår af »Oplysninger om delaftaler«.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftalerII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)Oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Friarealer

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen består af følgende:
Jord, kloak, belægning, plantearealer, inventar.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Tag

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen består af følgende:
Tilpasning af tagkonstruktion for 2-plans blokke og ny tagkonstruktion for 3-plans blokke, isolering, ny tagbeklædning i stålplader, tagrender og nedløb. Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Facader

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Nye facadeelementer i træ, sokkel, murværk, træbeklædning, døre, vinduer og lysninger.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Stål

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Nye stålaltaner med værn, og nye udvendige adgangstrapper.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Elevator

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
4 elevatorer i 3 plans blokke.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Tømrer/snedker

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Gipsvægge, gulve, døre fodlister m.v.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Murer

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Indvendige murerarbejder med tilpasninger af elevatorer, nye vægge ved badeværelser, slidlag, vandtætning, klinker og fliser i badeværelse.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Køkken og bad

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Nye køkkener inkl. fliser, armaturer, garderobeskabe, aptering i badeværelser med skab armaturer, sanitet og tilbehør m.v.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VVS

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter ny installation for vand, varme og afløb. Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Ventilation

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter ny ventilation i boliger. Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 11 Betegnelse: El

1)

Kort beskrivelse

Elinstallationer i terræn og bygning, tomrør for adgangskontrol og antenne.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 12 Betegnelse: Malerarbejde

1)

Kort beskrivelse

Entreprisen omfatter følgende:
Malerarbejde i boliger og i trappeopgange ved 3-plans blokke.
Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45200000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. AB 92 med ændringer, som fremsendes sammen med udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht. AB 92 med ændringer, som fremsendes sammen med udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form, dog skal en evt. sammenslutning af økonomiske aktører hæfte solidarisk overfor ordregiver og udpege en fælles befuldmægtiget med hvem der kan indgås bindende aftaler.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: — Entreprisekontrakt er betinget af myndighedernes godkendelse af byggeriet (skema B).
— Byggeriet opføres iht. almenboligloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af den 21.8.2013 med senere ændringer.
— Serviceattest vil før kontrahering blive krævet af vindende tilbudsgiver.
— Arbejdsklausul: Bygherren ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser.
Entreprisekontrakten vil indeholde betingelse herom.
— Social klausul: Det forventes, at der ved nærværende udbud kan stilles krav om, at entreprenøren skal beskæftige lærlinge/praktikanter i et for branchen sædvanligt omfang ved udførelsen af entreprisen.
De nærmere vilkår for den sociale klausul vil fremgå af udbudsmaterialet.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for hver enkelt aktør.
a) Virksomhdens navn, CVR. nr., adresse, selskabsform, ejerforhold. For kontaktperson oplyses navn, tlf. nr. og e-mailadresse.

b) Tro og love-erklæring om ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af den 13.5.1997. Erklæring kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/tro-og-loveerklaeringer/

c) Erklæring på tro- og love om at ansøger ikke befinder sig i én af de i udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og 2 anførte situationer. Erklæring kan hentes på http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/tro-og-loveerklaeringer/


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for hver enkelt aktør.
d) Ansøger skal vedlægge ledelsespåtegnet eller revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal fra de seneste 3 disponible regnskabsår, omfattende omsætning, resultat før skat og egenkapital. For nystartede virksomheder vedlægges nøgletal fra seneste disponible regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
e) Ansøger skal vedlægge dokumentation for relevant gældende erhvervsansvarsforsikring.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
f) Ansøger skal vedlægge redegørelse for medarbejdere, hvoraf fremgår det gennemsnitlige antal medarbejdere fordelt på faggrupper pr. år for hvert af de seneste 3 år.
g) Der skal vedlægges én referenceliste indeholdende ansøgers mest relevante referencer inden for lignende byggerier inden for de seneste 5 år. Af referencelisten skal fremgå projektnavn, bygherre, størrelse (m² eller anlægssum), entrepriseformen og ansøgers rolle i de konkrete projekt.
Referenceliste skal indeholde maksimalt 10 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
h) Ansøger skal vedlægge nøgletal om kundeloyalitet og kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte projekter indenfor de seneste 3 år, efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 675 af den 18.6.2010 om nøgletal i alment byggeri. Hvis ansøger har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte projekter indenfor de seneste 3 år, afleveres tillige vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal (dvs. en »karaktérbog«). Hvis totalentreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal totalentreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, attesteret af en uvildig tredjepart.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Det er hensigten at prækvalificere mellem 5 og 7 ansøgere pr. delaftale, hvoraf der tilstræbes en passende spredning mellem store og små virksomheder. Den videre udvælgelse af de prækvalificerede vil ske på baggrund af de under pkt. III.2.3) efterspurgte referencer i lyset af den udbudte opgave. Ordregiver vil således udvælge ansøgere på baggrund af de kontraktens opfyldelse bedste og mest relevante referencer.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion


IV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

15.9.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

— prækvalifikationsansøgningen skal fremsendes i 1 skriftligt eksemplar og 1 elektronisk udgave (USB/CD ROM)
— ansøgningen kan ikke fremsendes via mail
— ansøgningen bedes struktureret tilsvarende punkterne i nærværende udbudsbekendtgørelse
— ansøgning om prækvalifikation vil ikke blive returneret til ansøger efter prækvalifikationsrunden
— udbudsmaterialet forventes udsendt medio oktober 2014.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister:
Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren begrænset udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

14.8.2014

Send til en kollega

0.125