23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
01.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.11.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Den Erhvervsdrivende Fond Danske Kyst- og Naturturisme

Camping – omdannelse, mobile enheder og nye ejerformer


Den Erhvervsdrivende Fond Danske Kyst- og Naturturisme

Opgavebeskrivelse Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en række løsningsforslag til, hvordan camping via omdannelse, mobile enheder og nye ejerformer kan blive en central ressource i opbygningen af markedsrelevant overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen. Der skal arbejdes med løsningsforslag, der tager udgangspunkt i konkrete demonstrationscases, som enten omhandler omdannelse til feriecenter eller kapacitetsopbygning med mobile enheder.
Annonceret 1. november 2018 15:00:00 CET
Deadline 22. november 2018 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 85312320
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 150 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalitet og kvalifikationer:
- Indholdet i tilbuddet, bl.a. Tilbudsgivers samlede opgaveforståelse, sammensætningen af kompe-tencer og konkrete forslag til løsning
- Hvorvidt Tilbudsgiver har stor faglig ekspertise med at udvikle virksomheder og/eller (fysiske) om-råder med henblik på kommerciel vækst, herunder i særdeleshed forståelse for de rammebetingel-ser samt økonomiske og juridiske aspekter, der er afgørende ift. at skabe omdannelsen
- Hvorvidt Tilbudsgiver har stor faglig ekspertise og erfaring i at udvikle og realisere nytænkende løs-ningsmodeller på komplekse problemstillinger
- Anciennitet og erfaring hos de nøglepersoner der bliver knyttet til opgaven. Tilbudsgiver bedes op-lyse dette samt specificere medarbejdernes eller samarbejdspartnernes konkrete opgaver og an-svar ift. leverancens delopgaver
- Hvorvidt Tilbudsgiver har turismefaglig indsigt og/eller kendskab til camping- eller turismeerhver-vet

Kontaktperson

Navn Mette Greisen Damsgaard
Telefon +45 30493349
E-mail mgd@kystognaturturisme.dk

Ordregiver

Navn DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Adresse Skeelslundvej 99
9940 Aabybro
DK
Telefon +45 23329009
E-mail info@kystognaturturisme.dk
WWW www.kystognaturturisme.dk

Kommentarer

Kommentarer til ændringer
[01-11-2018 15:12:18]
Opgavebeskrivelse tilføjet.

 

Send til en kollega

0.116