23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-485937
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224065&B=ROSKILDE

Udbyder

Roskilde Kommune

Vindere

Valgt firma

(16.04.2019)
Leif Larsen Ventilation A/S
Tjørnevangen 10
2660 Brøndby Strand

Ventilationsservice i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Ronni Klarskov Andersen
Telefon: +45 46313059
E-mail: ronnika@roskilde.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224065&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224065&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af ventilationsservice i Roskilde Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71315410
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Roskilde Kommune udbyder en kontrakt om løbende servicering af ventilationsanlæg i Roskilde Kommunes ejendomme. Opgaven omfatter udførelse af service og vedligehold på ventilationsanlæggene. Anlæg varierer bredt. Serviceringen omfatter bl.a. funktionskontrol, rengøring og udskiftning af filtre.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

4000 Roskilde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Roskilde Kommune udbyder en kontrakt om løbende servicering af ventilationsanlæg i Roskilde Kommunes ejendomme. Opgaven omfatter udførelse af service og vedligehold på ventilationsanlæggene. Anlæg varierer bredt. Serviceringen omfatter bl.a. funktionskontrol, rengøring og udskiftning af filtre.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsning / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 47
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 egnede leverandører, vil udvælgelsen blandt disse ske med udgangspunkt i ønsket om at sikre den bedst mulig konkurrence om opgaven. Dette gøres ud fra en saglig helheds vurdering af de modtagne ansøgninger i henhold til afsnittet om prækvalifikation, med særlig vægt på antal af anlæg i referencerne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde skal overholdes. Tilbudsgiver må derfor ikke kunne svare bekræftende på nogle af nedenstående udelukkelsesgrunde.

Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet:

- Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet:

- Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område:

- Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.

Konkurs:

- Er den økonomiske aktør gået konkurs?

Insolvens:

- Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?

Tvangsakkord uden for konkurs:

- Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret:

- Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?

Aktiver, der administreres af en kurator:

- Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?

Erhvervsvirksomheden er indstillet:

- Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?

Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

- Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.

Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning:

- Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?

Ophævelse eller en lignende sanktion:

- Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?

Ansøgervirksomheden skal være certificeret efter VENT-ordningen eller tilsvarende.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal angives referencer for tilsvarende arbejde, som tilbudsgiver har udført for andre offentlige myndigheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have 3 sammenlignelige referencer. Referencerne er sammenlignelige, hvis det er samme type kontrakt (servicering af ventilationsanlæg), som har minimum en tilsvarende størrelse. Ved tilsvarende størrelse bliver tilbudsgiveren vurderet på antal anlæg i referencen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018

Send til en kollega

0.11