23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 219-502358
Offentliggjort
14.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.12.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221008&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Opdateringer

Rettelse
(07.12.2018)

III
Placering af det tekst, der skal ændres:1.2
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Læses:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet af 12.10.2018, som skriver:
6.4.1 Økonomisk og finansiel formåen (ESPD del IV B):
HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen. Ansøger skal mindst opfylde følgende:
— omsætning inden for aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum:
- - 2 000 000 DKK for delaftale 1;
- - 20 000 000 DKK for delaftale 2;
- - 5 000 000 DKK for delaftale 3;
- - 500 000 DKK for delaftale 4;
- - 3 000 000 DKK for delaftale 5;
- - 2 000 000 DKK for delaftale 6;
- - 18 000 000 DKK for delaftale 7;
- - 2 000 000 DKK for delaftale 8.
Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.
Hvis den samme tilbudsgiver søger om prækvalifikation på mere end én delaftale gælder kravet en akkumuleret værdi af de delaftaler der søges om prækvalifikation på.

III
Placering af det tekst, der skal ændres:1.3
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Læses:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet af 12.10.2018, som skriver:
6.4.2 Teknisk og faglig formåen (ESPD del IV C):
HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:
Referencer:
Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år.
For hver reference ovenfor, bør tilbudsgiver i ESPD angive en beskrivelse med følgende oplysninger:
- Aftalenavn,
- Ordregiver,
- Kort beskrivelse af aftalens leverancen herunder de konkrete produktkategorier,
- Periode for aftalens gennemførelse og gennemsnitsomsætning pr. år.
Én reference kan dække mere end én af de udbudte Rammeaftale produktkategorier der relaterer til Vand og Gas, således at en enkelt reference, der rummer flere produktkategorier, kan tælle som 2 referencer. Det er Tilbudsgivers ansvar, at dette i så fald fremgår tydeligt af det udfyldte ESPD materiale. Jf. også mindstekrav til antal referencer nedenfor.
En produktkategori i nærværende udbudsmateriale er defineret som grupper jf. positioner i tilbudslisten.
Mindstekrav:
Referencer:
Ansøger, skal påvise mindst i alt 3 referencer på hver Rammeaftale svarende til de samme produkt kategorier på lignende aftaler.
Såfremt ansøger baserer sig på en andens kapacitet jf. pkt. 6.1.1 eller indgår i en sammenslutning jf. pkt. 6.1.2. skal der i alt vedlægges 3 referencer. En given reference skal præsenteres af den part i ansøgningen, som forudsættes at opfylde en konkret leverance af produktkategori i udbuddet svarende til referencen.
Kvalitetsledelsessystem:
Ansøger og eventuelle leverandører og underleverandører der indgår jf. pkt. 6.1.1 og 6.1.2, skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001:2015, 2008 eller tilsvarende.

Rettelse
(15.12.2018)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:2.2
I stedet for:
Dato: 12-12-2018
Time: 23:30
Læses:
Dato: 16-12-2018
Time: 23:59

IV
Placering af det tekst, der skal ændres:2.3
I stedet for:
Dato: 18-12-2018
Læses:
Dato: 11-01-2019

IV
Placering af det tekst, der skal ændres:2.6
I stedet for:
Dato: 14-07-2019
Læses:
Dato: 31-07-2019


Yderligere oplysninger
Jf. Udvælgelse (ESPD del V).
På delaftale 2,3 og 6 sker tildeling både ved direkte tildeling til en tilbudsgiver og via miniudbud blandt forventeligt 4 tilbudsgivere på rammeaftalen. For at sikre tilstrækkelig konkurrence i udbuddet ønskes, om muligt, at prækvalificere op til 7 ansøgere på delaftaler 2,3 og 6.

Annullering
(11.04.2019)

Annullering
(11.04.2019)

Annullering
(20.05.2019)

Rammeaftale for rør og komponenter til vand- og gasforsyning


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
Telefon: +45 27953810
E-mail: mbrd@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221008&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221008&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produkttion, transport og distribution af gas, vand, varme og køl.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for rør og komponenter til vand- og gasforsyning

 

Sagsnr.: Udbud ref. 193992
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter 8 Rammeaftaler – herefter benævnt delaftaler - der omhandler levering af materialer til gas og vandledningsnettet. Delaftalerne er ikke eksklusive.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 1:Trykrør til vandforsyning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter:

- PE80 PN10 SDR11,

- Fuldstøbt blå eller co-extruderet med udvendig blå farve,

- Ruller/spoler á 50 eller 100 meter,

- PE80 PN10 SDR11.

Fuldstøbt blå eller co-extruderet med udvendig blå farve.

Lige længder á 6 og 12 meter

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor angivet, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 2: Trykrør til vandforsyning.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter:

- PE100 PN16 SDR11,

- Blå plast-kappe,

- Lige længder á 6 og 12 meter,

- PE100 PN10 SDR17,

- Blå plast-kappe,

- Lige længder á 12 meter,

- PE100, PN10 SDR17 og PN16 SDR11,

- Fuldstøbt blå eller sort med blå stribe,

- Lige længder á 6 og 12 meter.

Option:

- PE100RC SDR17,

- Lige længder á 6 og 12 meter (mængder indgår ikke om omsætnings angivelsen).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder,

- Option på PE100RC rør.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 3: Diffussionstætte trykrør til vandforsyning.

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København og omegnskommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 omfatter:

- PE80 PN10 SDR11,

- Diffusionstætte rør med aluminiumskappe, blå plast-kappe med grøn stribe,

- Ruller/spoler á 50 eller 100 meter,

- PE100, PN10/SDR17 og PN16/SDR11,

- Diffusionstætte rør med aluminiumskappe, blå plast-kappe med grøn stribe,

- Lige længder á 6 og 12 meter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 4: Trykrør til vandforsyning

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København og omegnskommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4 omfatter:

- PE100RC SDR11,

- Lige længder á 6 og 12 meter,

- PE100RC SDR17 PN10,

- Lige længder á 12 meter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 5: Støbejernsrør til vandforsyning

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44162500
44470000
44164310
44167000
44523300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 5 omfatter:

- Støbejernsrør og tilhørende fittings til vandforsyning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 6: Trykrør til gasforsyning

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44161100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København og omegnskommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 6 omfatter:

- PE80 SDR 11,

- Ruller/spoler,

- PE100 SDR 17,

- Lige længder á 10 meter.

Option:

- PE80RC SDR 11,

- Ruller/spoler,

- PE100RC SDR 17,

- Lige længder á 10 meter (mængder indgår ikke i omsætningsangivelsen).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder:

- Option på PE100RC rør.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 7: Fittings mv. til gas- og vandforsyning

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000
44163000
44165300
44167000
44163200
44167300
44523300
44163230
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 7 omfatter:

- Fittings, muffer og koblinger mv. til vand- og gasledninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalen i 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - delaftale 8: Ventiler til vandforsyning

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000
42131000
42131280
42131230
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 8 omfatter:

- Ventiler til brug i gas- og vandledningsnettet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

HOFOR vil på baggrund af reference beskrivelserne udvælge de ansøgere, der har den mest relevante erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte leverance/ydelse. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelserne pkt. 6.1.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte leverance/ydelse vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse rammeaftalen i 4 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2018
Tidspunkt: 23:30
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgere. Endvidere skal alle ansøgere hæfte solidarisk for opfyldelsen af kontrakten.

I det omfang ansøgeren baserer sig på andres formåen, skal ansøgningen også indeholde en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt som bilag i udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Findes ikke
Findes ikke
Findes ikke
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018

Send til en kollega

0.134