23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 228-522372
Offentliggjort
27.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Aabenraa Kommune

EU-udbud af trivselsordning for Aabenraa Kommunes medarbejdere


Aabenraa Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Henriette Daabeck
Telefon: +45 73767701
E-mail: had@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aabenraa.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337809

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af trivselsordning for Aabenraa Kommunes medarbejdere

Sagsnr.: 17/31238
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79631000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Trivselsordning, gældende for medarbejdere i Aabenraa Kommune. Udbuddet omfatter levering af indsatser i Trivselsordningen for Aabenraa Kommunes 4 200 medarbejdere.

Trivselsordningen skal tilrettelægges og udmøntes så den understøtter:

- Et sundt og sikkert arbejdsmiljø,

- Høj trivsel og social kapital,

- Forebygger sygefravær og arbejdsulykker.

Trivselsordningen skal styrke Aabenraa Kommune som en sund, sikker og attraktiv arbejdsplads. Trivselsordningen tænkes ind som en strategisk og naturlig integreret del af den samlede MED- og arbejdsmiljøindsats. Indsatser i Trivselsordningen skal tage udgangspunkt i organisationens behov.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 740 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Trivselsordning - delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - individuelle indsatser - fysisk arbejdsmiljø.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indhold / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Trivselsordning - delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - individuelle indsatser - psykisk arbejdsmiljø.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indhold / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Trivselsordning - delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 - gruppebaserede indsatser - fysisk arbejdsmiljø.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indhold / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Trivselsordning - delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 - gruppebaserede indsatser psykisk arbejdsmiljø.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indhold / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 148-338821
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Trivselsordning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Trivselsordning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Arbejdsmiljøcentret
61896813
Birkemosevej 11A
Kolding
6000
Danmark
Telefon: +45 87108900
E-mail: sh@amcentret.dk
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 332 000.00 DKK / Højeste bud: 381 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Trivselsordning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Falck healthcare
16 16 59 48
Sydhavnsgade 18
København
2450
Danmark
Telefon: +45 70330404
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 96 000.00 DKK / Højeste bud: 96 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 - Trivselsordning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Arbejdsmiljøcentret A/S
61896813
Kolding
6000
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 312 000.00 DKK / Højeste bud: 540 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2018

Send til en kollega

0.156