23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-534443
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.01.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94b77e0d-49ca-4d2a-bc47-61dbceb77864/homepage

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Annullering
(01.02.2019)

Udbuddet er annulleret og vil gå om. SKI har på tværs af 50.61 aftalens 5 delaftaler kun modtaget et konditionsmæssigt tilbud og dette tilbud vedrører ikke alle 5 delaftaler. De resterende tilbudsgivere har alle afgivet ukonditionsmæssige tilbud. Alene ud fra antallet af modtagne tilbud ser SKI ingen anden mulighed end at lade udbuddet gå om, idet SKI med de indkomne tilbud ikke kan få aftaledækket alle sine kunder på aftalen. Dette sammenholdt med den utilstrækkeligt konkurrence (1 tilbud) på de aftaler hvor der er modtaget tilbud, fører til at SKI annullerer udbuddet og lader det gå om. SKI forventer at offentliggøre en ny udbudsbekendtgørelse med samme genstand inden for den nærmeste fremtid.

Byggevarer


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
Zeppelinerhallen
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Preben Svenstrup
Telefon: +45 51779371
E-mail: psv@ski.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94b77e0d-49ca-4d2a-bc47-61dbceb77864/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94b77e0d-49ca-4d2a-bc47-61dbceb77864/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94b77e0d-49ca-4d2a-bc47-61dbceb77864/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byggevarer

 

Sagsnr.: 50.61
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af byggevarer.

Rammeaftalen er opdelt i 5 geografiske delaftaler, som følger de danske regioners geografiske inddeling:

— Delaftale 1 (Nordjylland),

— Delaftale 2 (Midtjylland),

— Delaftale 3 (Syddanmark),

— Delaftale 4 (Hovedstaden inkl. Bornholm),

— Delaftale 5 (Sjælland).

SKI’s kommunale kunder har forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen skullet tilslutte sig rammeaftalen for at kunne anvende denne. Kommunale kunder, som ikke har tilsluttet sig rammeaftalen inden offentliggørelsen af bekendtgørelsen, kan ikke efterfølgende tilslutte sig og anvende rammeaftalen. SKI’s øvrige kunder, herunder bl.a. statslige kunder, kan vælge at tilslutte sig rammeaftalen før og efter offentliggørelsen. Dog skal øvrige kunders tilslutningsaftaler med SKI være indgået senest 18 måneder efter rammeaftalernes tidligst mulige ikrafttrædelsesdato. Oversigten over kunder som er tilsluttet udbuddet fremgår af udbudsmaterialets bilag I Kundeliste.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 384 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

50.61 Byggevarer — Delaftale 1 (Nordjylland)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000
31000000
39000000
43000000
03410000
24200000
24900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører levering af byggevarer fra byggecentre i Nordjylland. Se i øvrigt punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

50.61 Byggevarer — Delaftale 2 (Midtjylland)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000
31000000
39000000
43000000
03410000
24200000
24900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Midtjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører levering af byggevarer fra byggecentre i Midtjylland. Se i øvrigt punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 82 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

50.61 Byggevarer — Delaftale 3 (Syddanmark)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000
31000000
39000000
43000000
03410000
24200000
24900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Syddanmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører levering af byggevarer fra byggecentre i Syddanmark. Se i øvrigt punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

50.61 Byggevarer — Delaftale 4 (Hovedstaden)

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000
31000000
39000000
43000000
03410000
24200000
24900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Hovedstaden.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører levering af byggevarer fra byggecentre i Hovedstaden herunder Bornholm. Se i øvrigt punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 128 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

50.61 Byggevarer — Delaftale 5 — (Sjælland ekskl. Hovedstaden)

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000
31000000
39000000
43000000
03410000
24200000
24900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Sjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale vedrører levering af byggevarer fra byggecentre på Sjælland. Se i øvrigt punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) af gangen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 14
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 187-421808
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Ordregiver vil kræve endelig dokumentation herfor inden tildeling iht. udbudslovens § 151. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde, eventuel »self-cleaning«, samt udfyldelse af eESPD og endelige dokumentation.

En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ad II.1.5) og II.2.6): For så vidt angår det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Estimatet er udtryk for det bedst mulige skøn. Hverken SKI eller kunderne indestår over for leverandøren for dette skøn, hverken i op eller nedadgående retning. Leverandøren bærer således den fulde kommercielle risiko og ansvaret for den økonomiske balance under rammeaftalen, herunder for prissætningen, samlet set og enkeltvis, af produkter i rammeaftalens sortiment, uanset hvilken omsætning der opnås og hvordan den fordeles mellem produkter i rammeaftalens sortiment. Leverandøren kan således ikke påberåbe sig bristede forudsætninger vedrørende disse forhold. Leverandøren kan heller ikke påberåbe sig bristede forudsætninger med henvisning til mer- eller mindrekøb foretaget under andre aftaler, herunder SKI’s rammeaftaler, f.eks. i tilfælde af opsigelse, en kundes manglende overholdelse af sin aftageforpligtelse på en anden aftale, forsinkelse eller indgåelse af andre aftaler.

Ad IV.1.3): Der vil i alt blive tildelt maksimalt 14 kontrakter på tværs af de 5 delaftaler. Antallet af kontrakttildelinger fordeler sig således:

- Delaftale 1 – Region Nordjylland: Tildeles til maksimalt 2 leverandører,

- Delaftale 2 – Region Midtjylland: Tildeles til maksimalt 2 leverandører,

- Delaftale 3 – Region Syddanmark: Tildeles til maksimalt 4 leverandører,

- Delaftale 4 – Region Hovedstaden: Tildeles til maksimalt 3 leverandører,

- Delaftale 5 – Region Sjælland: Tildeles til maksimalt 3 leverandører.

Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics. Adgangen til Ethics sker via links angivet i pkt. I.3), eller via www.ski.dk Her findes i bunden af siden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. I udbudsoversigten klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem, der ønskes adgang til. På denne side klikkes på det røde ikon ud for den pågældende rammeaftale. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke en bruger, sker tilmelding ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Herefter får man en mail indeholdende et link. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mails indeholdende link og signatur kan ende i ens spamfilter). Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbud og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen. Der kan stilles spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics, jf. linket i punkt I.3). SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det ikke er muligt at uploade dokumenter i Ethics efter tilbudsfristens udløb iht. til servertiden i Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018

Send til en kollega

0.104