23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538396
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Projekterings- och Byggledare järnväg till projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Charlotta Öberg Lindholm
Telefon: +46 771921921
E-post: charlotta.oberg-lindholm@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Projekterings- och Byggledare järnväg till projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Referensnummer: 2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Projekterings- och Byggledare för längre uppdrag i projekt Varbergstunneln.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
71320000
71540000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

432 41 Varberg

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projekterings- och Byggledare för längre uppdrag i projekt Varbergstunneln.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: hög teknisk kompe-tens inom BEST-anläggningar i infra-strukturprojekt. / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: dokumenterad erfa-renhet från arbete i ledande ställning av projekterings- och byggskede / Viktning: 15 %
Kvalitetskriterium - Namn: förhandlingsvana, personlig integritet och förmåga att kommunicera och samverka med en-skilda individer och/eller grupper. (Har vana att arbeta i samverkansprojekt.) / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om 3 år, utlöses med 1 år i taget.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Upphandling i två-stegsförfarande där inbjudan av pre-kvalificerade leverantörer gjorts via TransQ.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Projekterings- och Byggledare järnväg, projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Rail AB
556767-9849
Box 5397
Göteborg
402 28
Sverige
Telefon: +46 31627500
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 8 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 8 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.125