23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 236-540131
Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

HOFOR A/S

Rammeaftale for rør og komponenter til vand- og gasforsyning


HOFOR A/S

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 219-502358)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
Telefon: +45 27953810
E-mail: mbrd@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for rør og komponenter til vand- og gasforsyning.

Sagsnr.: Udbud ref. 193992
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter 8 Rammeaftaler – herefter benævnt delaftaler - der omhandler levering af materialer til gas og vandledningsnettet. Delaftalerne er ikke eksklusive.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 219-502358

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 1.2
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Læses:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet af 12.10.2018, som skriver:

6.4.1 Økonomisk og finansiel formåen (ESPD del IV B):

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— omsætning inden for aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum:

- - 2 000 000 DKK for delaftale 1;

- - 20 000 000 DKK for delaftale 2;

- - 5 000 000 DKK for delaftale 3;

- - 500 000 DKK for delaftale 4;

- - 3 000 000 DKK for delaftale 5;

- - 2 000 000 DKK for delaftale 6;

- - 18 000 000 DKK for delaftale 7;

- - 2 000 000 DKK for delaftale 8.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

Hvis den samme tilbudsgiver søger om prækvalifikation på mere end én delaftale gælder kravet en akkumuleret værdi af de delaftaler der søges om prækvalifikation på.

Afsnit nummer: III
Placering af det tekststykke, der skal ændres: 1.3
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Læses:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet af 12.10.2018, som skriver:

6.4.2 Teknisk og faglig formåen (ESPD del IV C):

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år.

For hver reference ovenfor, bør tilbudsgiver i ESPD angive en beskrivelse med følgende oplysninger:

- Aftalenavn,

- Ordregiver,

- Kort beskrivelse af aftalens leverancen herunder de konkrete produktkategorier,

- Periode for aftalens gennemførelse og gennemsnitsomsætning pr. år.

Én reference kan dække mere end én af de udbudte Rammeaftale produktkategorier der relaterer til Vand og Gas, således at en enkelt reference, der rummer flere produktkategorier, kan tælle som 2 referencer. Det er Tilbudsgivers ansvar, at dette i så fald fremgår tydeligt af det udfyldte ESPD materiale. Jf. også mindstekrav til antal referencer nedenfor.

En produktkategori i nærværende udbudsmateriale er defineret som grupper jf. positioner i tilbudslisten.

Mindstekrav:

Referencer:

Ansøger, skal påvise mindst i alt 3 referencer på hver Rammeaftale svarende til de samme produkt kategorier på lignende aftaler.

Såfremt ansøger baserer sig på en andens kapacitet jf. pkt. 6.1.1 eller indgår i en sammenslutning jf. pkt. 6.1.2. skal der i alt vedlægges 3 referencer. En given reference skal præsenteres af den part i ansøgningen, som forudsættes at opfylde en konkret leverance af produktkategori i udbuddet svarende til referencen.

Kvalitetsledelsessystem:

Ansøger og eventuelle leverandører og underleverandører der indgår jf. pkt. 6.1.1 og 6.1.2, skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001:2015, 2008 eller tilsvarende.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.097